تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

آثار قابل حمایت و غیر قابل حمایت اثر ادبی و هنری

خانه > آثار قابل حمایت و غیر قابل حمایت اثر ادبی و هنری

آثار قابل حمایت و غیر قابل حمایت اثر ادبی و هنری

آثار قابل حمایت به عنوان آثار ادبی و هنری

آثار قابل حمایت و غیر قابل حمایت اثر ادبی و هنری / قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، با توجه به گستردگی و تنوع آفرینه‌های فکری، به درستی واژۀ «پدید آورنده» را در مادۀ 1 بکار برده که در بردارندۀ مفهوم همۀ کلمات مؤلف، مصنف، هنرمند و حتی آفرینش گران موضوع مالکیت های صنعتی می‌باشد.
مادۀ 1 – از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکاری آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، «اثر» اطلاق می‌شود. آنچه موردنظر مادۀ 1 می‌باشد هر گونه اثر ادبی و هنری اصیل است. لازم است ابتدا به ماده 2 قانون پیشگفته که انواع اثرهای علمی، ادبی و هنری را بر شمرده است اشاره نماییم.
ماده 2– اثرهای مورد حمایت این قانون بدین شرح است:
1-کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشتۀ دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3-اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پردۀ سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته يا ضبط یا نشر شده باشد.
4-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشۀ جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
6-هر گونه پیکره (مجسمه)
7-اثر معماری از قبیل طرح و نقشۀ ساختمان
8-اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9-اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشۀ قالی و گلیم
10- اثر ابتکاری که بر پایۀ فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
11- اثر فنی که جنبۀ ابداع و ابتکار داشته باشد.
12- هر گونه اثر مبتکرانۀ دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
قابل ذکر است که نرم افزارهای رایانه ای با تصویب قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای در سال 1379 به عنوان اثر قابل حمایت شناخته شده و همچنین به موجب اصلاح آئین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1350 (اصلاحی 1379/12/14) و نیز قسمتی از ماده 160 قانون پنج ساله برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379/1/17 گزارش های پژوهشی و پایان نامه‌ها به عنوان « اثر» مشمول مفاد قانون سال 1348 قرار گرفت.

آثار قابل حمایت و غیر قابل حمایت اثر ادبی و هنری

آثار غیر قابل حمایت به عنوان آثار ادبی و هنری

از آثار غیر قابل حمایت، مطالبی است که انتشار آن آزاد بوده و نیاز به اجازه از مرجعی ندارد. این مواد عبارتند از: قانون اساسی و عادی، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، مذاکره ها و مباحثه های مقام های رسمی و قضایی و قانون گذاری آرای محاکم، گزارش های ادارات دولتی و بنگاه های اخبار، اطلاعات و مقالات خبری روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها در قوانین و رویه قضایی هر سه نوع کشورهای حقوق نوشته، کامن لا وسوسیالیتی، این آثار از هیچ گونه حمایتی برخوردار نمی باشند. طرح نمونۀ قانون حق مولف پیشنهاد شده از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی، یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد، نیز در 3 فصل به عدم حمایت قانونی از این آثار تصریح نموده است.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید