تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ترجمه ادعا و فرآیند کلی ثبت اختراع

خانه > ترجمه ادعا و فرآیند کلی ثبت اختراع

ترجمه ادعا و فرآیند کلی ثبت اختراع

ترجمه ادعا و فرآیند کلی ثبت اختراع

ترجمه ادعا:

1.این اطاقک از موارد زیر تشکیل شده است:

الف) یک پوسته (لایه) بیرونی که شامل

(1) یک بخش ابتدایی که هنگامی که پوسته در حال استفاده است یک سر جلویی می باشد، این بخش ابتدایی توخالی بوده و شامل یک بخش دماغه و یک بخش پنجره پورت است،

(2) یک بخش انتهایی که متصل به بخش ابتدایی است که استوانه ای و توخالی بوده و ادامه ای از بخش ابتدایی را تشکیل می دهد و شامل یک راه ورودی به داخل بخش دوم و پنجره ها است؛

ب) یک پانل که در انتهای اولین قسمت مجاور به بخش پنجره پورت واقع شده است، این پانل شامل یک صفحه نمایش است؛

ج) دو صندلی که در انتهای اولین قسمت مجاور به پنل واقع شده است.

د) یک دسته کنترل که در انتهای اولین قسمت مجاور به این صندلی ها واقع شده است؛

ذ) یک بخش آشپزخانه ای که در بخش انتهایی واقع شده است و شامل

الف) یک آشپزخانه،

ب) یک کابینت (قفسه) یخچال مانند که در زیر آشپزخانه واقع شده است،

ج) یک کابینت ذخیره سازی که در زیر آشپزخانه و مجاور با کابینه یخچال و فریزر مانند،

(د) یک قفسه که در بالای آشپزخانه واقع شده است،

(ه) یک صندلی کشویی متصل به بخش آشپزخانه که به منظور حرکت بین وضعیت ذخیره (جمع شده) و یک وضعیت گسترش یافته (باز شده) می باشد،

(f) یک عنصر تلفن مانند نصب شده بر روی بخش آشپزخانه؛

  1. F) یک بخش نشیمنگاهی در بخش انتهایی مجاور به بخش آشپزخانه، این بخش نشیمنگاهی شامل یک صندلی است که در مجاورت یک پنجره واقع شده است؛
  2. G) یک سیستم صوتی که شامل

(1) یک دستگاه پخش CD است که در بخش ابتدایی واقع شده است.

(2) بلندگوهایی که در بخش انتهایی واقع شده است،

(3) یک دستگاه هدفون که در مجاورت صندلی ها در بخش ابتدایی است؛

  1. H) یک سیستم پخش ویدئو که شامل

(1) یک دستگاه پخش DVD که در بخش ابتدایی واقع است،

(3) یک صفحه نمایش دی وی دی های که به صفحه نمایش های ویدئویی در پنل واقع در بخش ابتدایی متصل شده است.

  1. یک اطاقک که شامل:

الف) یک پوسته بیرونی می باشد که شامل

(1) یک بخش ابتدایی می باشد که توخالی بوده و به شکل یک دماغه هواپیما می باشد که شامل یک بخش پنجره پورت است،

(2) یک بخش انتهایی که به بخش ابتدایی متصل بوده و به شکل بدنه هواپیما و توخالی است و ادامه ای از بخش ابتدایی را تشکیل می دهد که شامل یک راه ورودی به داخل بخش انتهایی و پنجره ها می باشد ؛

ب) یک پانل که در بخش ابتدایی و مجاور به بخش پنجره پورت واقع شده است، این پانل شامل یک صفحه نمایش می باشد؛

ج) دو صندلی که در بخش ابتدایی مجاور به پنل واقع شده است.

د) یک دسته کنترل که در بخش انتهایی مجاور به صندلی ها واقع شده است.

  1. E) یک بخش آشپزخانه ای که در بخش انتهایی واقع شده است و شامل

(الف) یک آشپزخانه،

(ب) یک کابینت یخچال مانند که در زیر آشپزخانه واقع شده است،

(ج) یک کابینت ذخیره سازی که در زیر آشپزخانه و مجاور به کابینت یخچال مانند واقع شده است،

(د) یک قفسه که در بالای آشپزخانه واقع شده است،

(ه) یک صندلی کشویی که به منظور حرکت بین وضعیت ذخیره شده و وضعیت مستقر شده متصل به بخش آشپزخانه است،

(ج) یک عنصر تلفن مانند که بر روی بخش آشپزخانه نصب شده است؛

  1. F) یک قسمت نشیمنگاهی در بخش انتهایی، این قسمت نشیمنگاهی شامل یک صندلی است که در مجاورت یک پنجره واقع شده است؛
  2. G) یک سیستم صوتی که شامل

(1) یک دستگاه پخش CD که در بخش ابتدایی واقع شده است،

(2) بلندگوهایی که در بخش انتهایی واقع شده است،

(3) یک دستگاه هدفون که در مجاورت صندلی ها در بخش ابتدایی واقع شده است،

  1. H) یک سیستم پخش ویدئو که شامل

(1) یک دستگاه پخش DVD که در بخش ابتدایی واقع شده است،

(3) یک صفحه نمایش دی وی دی که به صفحه نمایش های ویدئویی واقع در پنل بخش ابتدایی متصل شده است.

فرآیند کلی اختراع: