تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرح وظايف اداره ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی

خانه > ثبت شرکت در منطقه آزاد  > منطقه آزاد کیش > شرح وظايف اداره ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی

شرح وظايف اداره ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی

شرح وظايف اداره ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی یک سری شرح وظایف دارند که در ادامه لیستی از این وظایف را آورده ایم:

1- نظارت بر رعايت مقررات ايزو

2- نظارت بركليه امور ثبتي و كاركنان واحد

3- امضاء و تأييد كليه آگهي هاي ثبتي (اعم از ثبت شركت ها و تغييرات)

4- تعيين نام شركت ها با توجه به اختيارات تفويضي از سوي مدير حقوقي سازمان

5- تأييد كليه پيش آگهي ها و پيش نويس هاي مربوط به واحد ثبت شركتها

6- انجام امور مربوط به مالكيتهاي معنوي و ايجاد هماهنگي در اين رابطه با اداره ثبت شركتهاي تهران

7- ارائه راهكارهاي مناسب در جهت اصلاح فرايند ثبت شركتها با استفاده از رهنمودهاي مديريت حقوقي

8- ارائه مشاوره حقوقي درزمينه امور ثبتي به متقاضيان

شرح وظايف اداره ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی

9- پاسخگوئي « اعم از حضوري و يا كتبي » در امور مطروحه در محاكم قضايي كه مرتبط با اداره ثبت شركت ها مي باشند.

10- انجام كليه تغييرات و تصميمات مربوط به ثبت شركت ها

11- نگارش و ارائه پاسخ كليه استعلام ها اعم از ( اتاق بازرگاني، بانكها، دفترخانه ها، مراجع قضايي )

12- نگارش پيش نويسي آگهي ثبت شركتها

13- بررسي مدارك ثبتي

14- تشكيل پرونده جهت تأسيس شركتها

15- ثبت دفاتر اعم از تأسيسات و تغييرات

16- انجام كليه امور مربوط به نشريات « اعم از دسته بندي روزنامه ها، تعيين مبالغ واريزي از سوي متقاضيان و انجام نامه نگاري با امور مالي در اين ارتباط »

17- تهيه آمار اعم از ماهيانه و ساليانه

18- انجام كليه امور مربوط به بايگاني «اعم از بايگاني روزنامه رسمي، نامه هاي اسكن شده پرونده ها و دسته بندي آگهي هاي اسكني و روزنامه اي»

19- پيگيري ارسال نامه هاي واحد ثبت شركتها به مراجعي چون دارايي، محاكم قضايي و غيره

20- پلمپ دفاتر

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1