تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تفاوت دفاتر ثبت شرکت ها و دفاتر ثبت تجارتی

خانه > قوانین ثبت > تفاوت دفاتر ثبت شرکت ها و دفاتر ثبت تجارتی

تفاوت دفاتر ثبت شرکت ها و دفاتر ثبت تجارتی

تفاوت دفاتر ثبت شرکت ها و دفاتر ثبت تجارتی

در ادامه با توجه به حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، یکی از مباحث متروکه در حوزه ثبت شرکت ها، موضوع دفتر ثبت تجارتی می باشد که با دفتر ثبت شرکت ها از لحاظ ماهیتی متفاوت است. در فصل دوم قانون تجارت از مواد ۱۶ الی ۱۹ به موضوع دفتر ثبت تجارتی پرداخته شده است که مقرر نموده است در نقاطی که وزارت عدلیه دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس شود، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند، اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی خواهند شد. مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه باتصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد، به موجب نظام نامه معین خواهد کرد. شش ماه از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه استان صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا به جزای نقدی محکوم می شود.

به موجب قانون مذکور آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ۱۳۲۵ به تصویب که در مواد مختلف آن مقرر گردیده است، در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده با می شود به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجارتی دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجارتی تأسیس خواهد شد. صفحات دفاتر مزبور را باید در بدو امر دادستان محل یا نماینده او شماره گذاری کرده و به امضای خود و مهر دادسرا ممهور و مجموع عده صفحات را با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.

در دفتر مزبور برای ثبت هر شماره یک صفحه تخصیص داده خواهد شد. کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجارتی ایرانی و خارجی که مرکز اصلی آنها یا تجارت خانه آنها در ایران بوده و یا این که در خارجه باشد ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آیین نامه در دفتر مذکور در ماده یک به ثبت برسانند.

تفاوت دفاتر ثبت شرکت ها و دفاتر ثبت تجارتی

با بیان مطالب فوق تشریفات و ملزومات پیش بینی شده در این آیین نامه با آیین نامه ها و نظام نامه های مربوط به پلمپ دفاتر شرکت ها متفاوت می باشد. هر چند برخی از مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی با دفتر ثبت شرکت ها دارای تشابه میبات لكن قلمرو، اهداف و موضوعات و نحوه ثبت این دو متفاوت می باشد. به نحوی که همه از دفتر ثبت تجارتی شناسایی تاجر حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت تجاری مش جهت معرفی به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر (وزارت صنعت و معدن و تجارت می باشد در حالی که هدف از دفتر ثبت شرکت ها، ثبت رسمی تأسیس و تغییرات شرکتهای تجارتی و صدور سند رسمی می باشد.

در خصوص ضرورت وجود هر دو دفتر در یکی از مواد قانونی مقرر شده است، پس ختم تصفیه، نام شرکت از دفاتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد این دو دفتر مخصوص در کنار هم پیش بینی شده است. با جميع موارد فوق به نظر است می رسد مقررات این تکالیف در خصوص دفاتر ثبت تجارتی مسکوت و متروکه مانده است

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).