تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نماینده عمده ثبت شرکت

خانه > قوانین ثبت > نماینده عمده ثبت شرکت

نماینده عمده ثبت شرکت

نماینده عمده ثبت شرکت

ثبت شرکت های خارجی چنانچه بخواهند در ایران فعالیت تجاری نمایند، در صورتی که در کشور خود به عنوان شرکت قانونی شناخته شوند و مشروط بر عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند با تأسیس و ثبت شعب یا نمایندگی در اداره ثبت شرکت های تهران فعالیت نمایند.

شعبه شرکت خارجی در ایران توسط ركن (مقام اداره کننده به نام نماینده عمده اداره می شود که در آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها به آن اشاره شده است. در ماده (۲۳) آیین نامه ثبت شرکتها نماینده عمده چنین تعریف شده است: (مقصود از نماینده عمده شرکت خارجی که در قانون ثبت شرکت ها مذکور است کسی است که شرکت خارجی به او اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت تعهدات خود شرکت محسوب می گردد.)

نماینده عمده ثبت شرکت

لذا میزان مسئولیت و اختیارات نماینده عمده ثبت شرکت خارجی، به موجب اختيارنامه مصدق از طرف شرکت مادر ایرانی مشخص می گردد. مشخصات نماینده عمده می بایستی در اظهارنامه تنظیمی و وکالتنامه مرتبط با آن مشخص گردد. بنابراین در ارکان اجرایی شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران سمت های همچون مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره پیش بینی نشده است و اداره امور همان طور که بیان شد بر عهده نماینده عمده می باشد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1