تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نحوه رای گیری برای انتخاب مدیران در شرکت سهامی

خانه > نحوه رای گیری برای انتخاب مدیران در شرکت سهامی

نحوه رای گیری برای انتخاب مدیران در شرکت سهامی

چگونگی حد نصاب و اکثریت تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی در گفتار قبلی پبلن گردید. با توجه به مباحث مطروحه در خصوص حد نصاب های مقرر در مجمع عمومی عادی و همچنین اکثریتهای قانونی مراتب احراز اکثریت انتخاب مدیران و بازرسان در شرکتهای سهامی با رعایت ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در نظر گرفته می شود.
حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در مرحله نخست حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند و در صورت عدم تحقق حدنصاب مجمع نوبت نخست، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و حد نصاب مجمع نوبت دوم با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند، رسمیت می یابد.
در شرکت های سهامی، نحوه محاسبه رای، در مجمع عمومی عادیه تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده، در عدد مدیرانی که انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مه خواهد بود. رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را ببن مقرر دارد نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد

نحوه رای گیری برای انتخاب مدیران در شرکت سهامی

لذا به طور مثال اگر در شرکت سهامی تعداد مدیران مطابق اساسنامه ۳ نفر کاندید برای سمت مدیران ۲ نفر و افراد حاضر در جلسه که دارای حق رای می ۱۰۰ رأی در مجموع باشد با فرض رعایت نصاب جلسه در مجموع حاصل رای گیری با توجه به اینکه تعداد مدیران در تعداد رای ضرب می گردد که در مجموع ۳۰۰ رای اخذ می گردد که تراکم رای گیری به شرح ذیل می باشد:

فرد A – ۱۰۰ رأی

فرد B – ۵۰ رأی

فرد C – ۴۵ رأي

فرد D – ۴۰ رأی

فرد E – ۳۵ رأی

فرد F – ۲۰ رأی

فردG – ۱۰ رأی

لذا با توجه به رای گیری هر چند سه نفر نخست اکثریت مطلق یعنی نصف بعلاوه یک (که ۱۵۱ رأی می باشد) را اخذ ننموده اند، لکن اکثریت نسبی یعنی، اکثریت نسبت به سایر کاندیدها را داشته و منتخب سهامداران محسوب می گردند. معمولا تعداد آرای ماخوذه در رای گیری انتخاب مدیران و بازرسان در صورتجلسات مجامع درج نمی شود و لذا ادارات ثبتی صرفا به اعلام تصمیمات مجمع که به امضاء هیأت رئیسه رسیده است بسنده می نمایند و امکان احراز صحت رای گیری مجامع عمومی نیز در عمل توسط ادارات ثبتی امکان پذیر نمی باشد که این موضوع در ماده ۱۰۵ قانون مذکور بیان شده است که از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع می رسد. رئیس و اعضاء هیات رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد

Open chat