تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نماینده قانونی

خانه > نماینده قانونی

نماینده قانونی

نماینده قانونی

نماینده قانونی صرفا می تواند یکی از موارد ذیل باشد:
1- نماینده قانونی معرفی نشود.
2- صاحب امضاء شرکت / موسسه
3- وکیل دادگستری
4- دفتر حقوقی

توضیحات موارد فوق:

1-اگر مالک یا مالکین شخص حقیقی هستند نیازی به معرفی نماینده قانونی ندارند.
2- اگر مالک یا مالکین شخص حقوقی هستند ، حتما باید صاحبان امضا شرکت / موسسه را بعنوان نماینده قانونی معرفی نمایند مگر اینکه شرکت / موسسه وکیل رسمی دادگستری داشته باشند که در این صورت باید آم شخص را معرفی نمایند.
3- مالک / مالکین حقیقی یا حقوقی مختارند یک وکیل رسمی را به عنوان نماینده قانونی معرفی نمایند.
تذکر: اگر مالک یا مالکین حقوقی هستند حتما باید از بین وکیل رسمی دادگستری و یا صاحب امضائ یکی را بعنوان نماینده قانونی معرفی نمایند.
4- از این گزینه اغلب مالکین خارجی استفاده می کنند علی ای حال مالک/ مالکین حقیقی یا حقوقی مختارند بجای صاحب امضائ یا وکیل رسمی دادگستری ، یک دفتر حقوقی را بعنوان نماینده قانونی معرفی نمایند.
اگر در قسمت مالک اظهارنامه نوع شخص را حقیقی انتخاب نمایید در قسمت نماینده قانونی گزینه های زیر را مشاهده می کنید:

نماینده قانونی

1- چنانچه متقاضی ثبت اظهارنامه (وکیل نداشته باشد)، می توان با انتخاب گزینه (ارائه اظهارنامه بدون نماینده ) مرحله نماینده را پشت سرگذاشته و به صفحه دریافت کننده ابلاغ وارد شود.
توجه: چنانچه متقاضی ثبت اظهارنامه نماینده قانونی (وکیل نداشته باشد)، با انتخاب گزینه مرحله ی بعد ، به معنی اینکه شخص مالک یا یکی از مالکین پیگیر امور خواهد بود ،مشخصات مالک به عنوان دریافت کننده ابلاغ ها درج می گردد.
2- چنانچه متقاضی ثبت اظهارنامه دارای وکیل دادگستری باشد می بایست گزینه (وکیل رسمی دادگستری ) را انتخاب نموده و گزینه افزودن نماینده قانونی را فشرده و اطلاعات مورد نیاز را وارد نماید.
3- دفاتر حقوقی با انتخاب گزینه (دفتر حقوقی) به عنوان نماینده قانونی اطلاعات خود را وارد نمایند.
اگر در قسمت مالک اظهارنامه نوع شخص را حقوقی انتخاب نمایید در قسمت نماینده قانونی گزینه های زیر را مشاهده می کنید:

نماینده قانونی

اگر شخص حقوقی دارای وکیل دادگستری باشد در قسمت نماینده و دریافت کننده ابلاغ ها مشخصات وکیل قید می شود در غیر اینصورت مشخصات کسی که حق امضا دارد با انتخاب گزینه (صاحب امضا / موسسه شما) قید می شود . با انتخاب گزینه افزودن نماینده اطلاعات شخص / اشخاص صاحب امضا را ورود نمایید.
با انتخاب گزینه مرحله بعدی به مرحله دریافت کننده ابلاغ وارد می شوید.
تذکر بسیار مهم: کد رهیگری به منزله دریافت حق تقدم(ثبت اظهارنامه) نمی باشد و تنها به منظور پیگیری متقاضی جهت تکمیل مدارک در مراحل بعدی صادر می گردد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1