تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت صورتجلسات تغییرات

خانه > ثبت شرکت  > ثبت تغییرات شرکت > ثبت صورتجلسات تغییرات

ثبت صورتجلسات تغییرات

ثبت صورتجلسات تغییرات

کلیه ی تغییرات و تصمیم گیری شرکتها در حیطه ی وظایف مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا جلسات هیأت مدیره میباشد.
نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی طی 4 ماه اول سال، پس از پایان سال مالی تشکیل شود،”مجمع عادی سالیانه ” و در ماههای دیگر “عادی به طور فوق العاده” نامیده خواهد شد.

ثبت صورتجلسات تغییرات

الف) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

افزایش یا کاهش سرمایه
تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : ثبت تغییرنام شرکت، ثبت تغییر موضوع فعالیت، ثبت تغییر آدرس، ثبت افزایش یا کاهش سرمایه، ثبت تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، ثبت افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، ثبت تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که بر مبنای قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود

ب) اختیارات مجمع عمومی عادی :

سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …)

توضیحات در خصوص ثبت تغییرات شرکت

وقتی یک شرکت به ثبت می رسد دارای مشخصاتی شامل اسم، موضوع، سهام اولیه، آدرس، سهامداران، هیئت مدیره و حق امضاء می باشد. حال چنانچه پس از ثبت شرکت، تصمیم گرفته شود یکی از موارد فوق تغییر کند یا ماده ای از مفاد اساسنامه تغییر یابد در آن صورت باید در شرکت “تغییرات” انجام شود که مدت و هزینه آن به شرح ذیل می باشد

مدت زمان لازم جهت ثبت تغییرات شرکت :

مدت زمان انجام هرگونه ثبت تغييرات شركت ها 15 روز مي باشد

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat