تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تغییرات سرمایه شرکت

خانه > ثبت شرکت  > ثبت شرکت سرمایه گذاری > تغییرات سرمایه شرکت

تغییرات سرمایه شرکت

شیوه افزایش سرمایه در شرکت یرمایه گذاری – تغییرات سرمایه شرکت سرمایه گذاری – حق تقدم در خرید سهام جدید – مجامع عمومی – وظایف و اختیارات مجامع عمومی

مادۀ ۱۱ 

مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه شرکت

تغییرات سرمایه‌ شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می‌شود.

مادۀ ۱۲

تصویب تغییرات سرمایه شرکت

هرگونه تغییر در سرمایه‌ی شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.
تبصره: مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه‌ی شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده‌است، افزایش دهد.
مادۀ ۱۳

شیوه‌ افزایش سرمایه شرکت

سرمایه‌ی شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می‌باشد. تأدیه‌ی مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
• پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
• تبدیل مطالبات نقدی حال شده‌ی اشخاص از شرکت به سهام جدید،
• انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه‌ی شرکت،
• تبدیل سایر اوراق بهادار شرکت به سهام
تبصره: انتقال اندوخته‌ی قانونی به سرمایه ممنوع است.

مادۀ ۱۴ 

تأدیه‌ی مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق‌العاده، تأدیه‌ی مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد.
تبصره: مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه‌ی سهامداران پرداخت می‌شود.

تغییرات سرمایه شرکت سرمایه گذاری

مادۀ ۱۵

حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق
تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

مادۀ ۱۶

اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهی‌نامه‌ی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شده‌ی سهامداران نیز در شرکت یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ارسال شود. اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه‌ی کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

مادۀ ۱۷ 

صرف سهام

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت‌مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر‌این‌که نحوه‌ی صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

مادۀ ۱۸

تغییرات سرمایه شرکت از نوع کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه‌ی شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت ‌مدیره، درمورد کاهش سرمایه‌ی شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می‌شود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه‌ی مصوب سازمان الزامی است.
مادۀ ۱۹

انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی‌ عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومی‌ عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یاد شده، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان، نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نماید.
تبصره: انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.

مجامع عمومی

مادۀ ۲۰ 

وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده‌ی شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده‌ی شرکت‌های سهامی عام است.
مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:
۱ مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک‌بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل ‌شود:
• استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
• استماع گزارش بازرس/حسابرس،
• بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
• تصویب میزان سود تقسیمی،
• تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
• تعیین بازرس/حسابرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمه‌ی آنها،
• تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
• انتخاب مدیران،
• انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
• سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
۲ مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:
• تغییر در مفاد اساسنامه،
• تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
• انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
• انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.
تبصره:تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس/حسابرس، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

مادۀ ۲۱

شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب
سهم صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم می‌توانند به شرط ارائه‌ی مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی درکلیه‌ی مجامع عمومی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی ۸۸ قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل در کلیه‌ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.
تبصره ۲: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید یا وکیل یا نمایده‌ی وی به شرح مذکور در این ماده با ارائه‌ی مدارک یادشده و یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه‌ی مجمع را خواهد داشت:
• اعلامیه‌ی خرید سهام،
• گواهی‌نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام،
• اصل ورقه‌ی سهام،
• تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی

مادۀ ۲۲ 

آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، ازطریق درج آگهی در روزنامه‌ی کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، درآگهی ذکر خواهد شد.
تبصره: دعوت کننده باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می‌باشد از طریق پست سفارشی برای حضور در مجمع دعوت کند. عدم دعوت از سازمان به شرح این تبصره منجربه بی‌اعتباری تصمیمات مجمع عمومی خواهد شد.

شیوه افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری

مادۀ ۲۳

دستور جلسه

دستور جلسه‌ی هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده‌ی آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت درآگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس/حسابرس، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش “سایر موارد” نمی‌باشد. به استثنای موارد فوق، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه‌ی صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

مادۀ ۲۴

هیئت رییسه‌ی مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب‌رییس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه‌ی آنها در دستور جلسه‌ی مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

مادۀ ۲۵

طریقه‌ی اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس/حسابرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.
تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس/حسابرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

مادة ۲۶

 حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان ……. درصد سهامی { درصد سهام با رعایت مفاد قانون تجارت تعیین شود} که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع و تأیید بازرس/حسابرس احراز می‌شود.

مادة ۲۷

اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوه‌ی یک آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس/حسابرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن‌را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

مادة ۲۸

حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از ……… درصد {درصد سهام با رعایت قانون تجارت تعیین شود} سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از ….. درصد {درصد سهام با رعایت قانون تجارت تعیین شود.} سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات
مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده۲۹

منشی جلسه‌ی مجمع عمومی باید صورتجلسه‌ی مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی‌گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده ۹۹ قانون تجارت به دبیرخانه هیئت مدیره واقع در دفتر مرکزی شرکت ارسال داشته و دبیرخانه نیز یک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می‌کند.

انتظار میرود که با تغییرات سرمایه شرکت به طور کامل و مفصل آشنا شده باشید. در غیر اینصورت می توانید با شماره های ۰۲۱-۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید تا مشاوران مجرب ما در موسسه به شما مشاوره رایگان در این خصوص ارائه دهند.

کلیه حقوق متعلق به موسسه ثبت بازرگان است.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.