تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

حسابرسی داخلی

خانه > حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

تعاریف مختلفی از حسابرسی داخلی در کتب و مقالات حسابداری وجود دارد. بخشی از این تعاریف برآمده از نگاه های کاملاً سنتی است و بخش دیگر آن کاملاً مدرن و سایر تعاریف در طیفی بین این دو نوع نگاه قرار دارد. به نظر می رسد بهترین تعریفی که از حسابرسی داخلی می توان ارائه کرد تعریف انجمن حسابرسان داخلی امریکا است. براساس این تعریف، حسابرسی داخلی فعالیت اطمینان بخشی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه ای است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامان همند و منظم برای ارزش یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند.

نقش و جایگاه حسابرسی داخلی در شرکت های ایرانی:

اکنون، دامنه ی حسابرسی داخلی بسیار بیش از گذشته توسعه یافته است. در حسابرسی داخلی، کارایی عملیات و نحوه ی عمل فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. در این نوع حسابرسی، اثربخشی و کارایی معامات تجاری، نقش فعالی تها در بهبود فرایندها و عملیات ثبت شرکت، مدیریت ریسک و نظارت بر رضایت مشتریان مورد توجه قرار دارد. این وظیفه ی جدید در کنار همان کارکرد قدیمی یعنی جست وجو و کشف تقلب صورت می گیرد. به عبارتی دیگر دامنه ی فعالیت حسابرسان داخلی به مراتب از مقوله ی کنترل مالی و نقش مباشرتی سنتی فراتر رفته است. حسابرسان داخلی عملاً با توجه به کارکرد جدید حسابرسی داخلی نقش جدیدی در سازمان پیدا کرده اند که این نقش را هم خودشان پذیرفته اند و هم مدیریت واحدهای تجاری از آن استقبال کرده است. یکی از چالش های پیش روی حسابرسان داخلی همواره این بوده که عموماً جایگاه سازمانی مناسب نداشته و وظایف آنان به طور صحیح و شفاف مشخص نشده است. البته در پاره ای موارد به رغم ای نکه این موضوع صورت پذیرفته اما در عمل به دلیل فرهنگ حاکم بر شرکت ها قابل اجرا نیست.

نقش مراکز آموزش حرفه ای و تخصصی در آموزش حسابرسی داخلی:

عموماً مراکز آموزش حرف های معتبر، از جمله دانشگاه ها، نسبت به نیاز بازار برای آموزش های جدید واکنش نشان می دهند و مفاهیم و رویکردهای جدید هر حرفه را در محتوای درسی دور ههای آموزشی منظور می کنند. با توجه به این که حسابرسی داخلی در ایران زمینه ی کاری نوپایی محسوب می شود. در دانشگاه ها، به ویژه در سطح کارشناسی چندان به آن پرداخته نشده و به جز مطالب پراکنده و محدودی که در قالب تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی و گاه ترجمه ی مقالات وجود دارد ، عماً در دانشگاه ها موضوعات مربوط به آن مطرح نمی شود. البته در این زمینه باید خاطرنشان کرد که در چند سال اخیر که دوره های کارشناسی ارشد حسابرسی به عنوان یک گرایش مستقل دانشجو می پذیرد در محتوای درسی چند واحد نظری در زمینه های مرتبط با حسابرسی داخلی گنجانده شده است. از طرف دیگر، در چند سال گذشته در برخی مراکز آموزشی محدود از جمله مرکز آموزش حسابداران خبره و انجمن حسابرسان داخلی دوره های تخصصی مرتبط با حسابرسی داخلی برگزار می شود.

طبیعتاً این دور ه های آموزشی و واحدهای درسی دانشگاهی می تواند هم به افزایش سطح کیفی حسابرسی داخلی و هم به معرفی این نوع خدمت کمک شایانی کند. از نظر انتشار کتب آموزشی نیز در گذشته با همت و زحمت فراوان برخی استادان شمار بسیار معدودی کتاب بر اساس رویکردهای همان دوران منتشر شده بود، در عین حال، در سال های اخیر انصافاً تلاش زیادی برای انتشار کتب و متون آموزشی شده است.

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی به چه علتی باید انجام شود ؟ ( هدف حسابرسی داخلی )

 • حسابرسی داخلی به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در سازمان انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زیان های ناشی از آن پیشگیری نماید .
 • حسابرسی داخلی در واقع وظیفه بررسی رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند انها را کشف و درصدد رفع ان برآیند .
 • حسابرسی داخلی در صورت بروز سوء استفاده های مالی انها را شناسایی کرده و از ضرر های بیشتر پیشگیری می نماید .
 • حسابرسی داخلی می تواند محل هایی که منابع مالی در حال هدر رفتن هستند را شناسایی کرده و به مدیران ارشد به منظور متوقف کردن آن گزارش دهد .
 • حسابرسی داخلی فقط معطوف به شناسایی انحرافات مالی نبوده و سایر انحرافات سازمان که می تواند ضرر مالی برای شرکت داشته باشد هم شناسایی می کند .

حسابرسی داخلی با حسابرسی خارج سازمانی چه تفاوتی با هم دارند ؟

 • حسابرس داخلی از افراد داخل سازمان می باشد اما حسابرس خارجی از موسسه خدمات مالی و حسابرسی به شرکت اعزام می شوند
 • حسابرسی خارجی توسط قانون الزام شده است و عدم انجام ان تخلف قانونی محسوب می شود اما در مورد حسابرس داخلی الزام قانونی وجود ندارد و توسط مدیریت سازمان برای بررسی انحرافات و رفع آن انجام میگردد .
 • حسابرس خارجی باید به مراجع قانونی و اعضا هیت مدیره پاسخگو باشد اما حسابرس داخلی به مدیران سازمان پاسخگو خواهد بود .
 • حسابرسی خارجی و مستقل فقط انحرافات مالی و اسناد مالی را بررسی کرده و به مسایل دیگر سازمان کاری ندارد اما حسابرس داخلی علاوه بر بررسی های مالی سایر الزامات و قوانین جاری در سازمان را هم بررسی و انحرافات انها را در صورت وجود کشف می کند .

حسابرس داخلی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

 • حسابرس داخلی باید مستقل باشد و تحت نفوذ هیچ یک از افراد سازمان در هر جایگاه و سمتی که هستند قرار نگیرد.
 • حسابرس داخلی باید فن گزارش دهی را بلد بوده و اختیار امضا و مهر داشته و گزارش تهیه شده را با مهر و امضا خود ارائه دهد .
 • حسابرس داخلی باید امکان دسترسی به کلیه اسناد مالی و غیر مالی داشته باشد و از مقام مستقلی برخوردار باشد .
 • حسابرس داخلی می تواند در کلیه بخش های شرکت اعم از مالی ، مدیریتی ، استراتژیک ، سرمایه گذاری ، اداری و حقوق و دستمزد ، برنامه های آموزشی و غیره وارد و به بررسی اسناد و مدارک ان بپردازد .

وظایف اصلی حسابرس داخلی شامل چه مواردی می تواند باشد ؟

 • حسابرس داخلی باید گردش مالی و حساب های بانکی سازمان را بررسی و کنترل نماید .
 • حسابرس داخلی باید به عملیات های مالی مربوط به بودجه و هزینه ها اشراف کافی داشته و انها را تحت کنترل داشته باشد .
 • حسابرس داخلی باید عملیات های مالی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و جزییات و نحوه پرداخت انها را به خوب شناخته و اسناد و مدارک ان را بررسی نموده و از بروز انحرافات جلوگیری کند
 • حسابرس داخلی باید بر تنخواه واحد های مختلف و خرید های داخلی نظارت کرده و کلیه فاکتور و اسناد خرید و هزینه کردها را مطابقت داده و صحت و درستی آنها بررسی نماید .
 • حسابرس داخلی باید بر فرایند انبارگردانی و جزییات ان مسلط بوده و ورود خروج کلیه اجناس و مواد و غیره را به انبار تحت کنترل اسنادی داشته باشد .
 • حسابرس داخلی برای بررسی کلیه قسمت ها برنامه داشته و سرفصل ارزیابی برای انها تهیه کرده و بر اساس فرمت و سر فصل برنامه ریزی شده به بررسی بپردازد .

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت شرکت بازرگان است