تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اجازه‌نامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی

خانه > اخذ مجوز  > اجازه‌نامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی

اجازه‌نامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی

اجازه‌نامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 28ماده 2 و 3

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 28ماده 29

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 28ماده 4

قانون پولی و بانکی کشور103151351 / 04/ 18بند (ج) ماده (30)

قانون پولی و بانکی کشور

103151351 / 04/ 18بند (ب) ماده 11

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی104711395 / 12/ 25ماده 14

قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی108921379 / 01/ 28ماده واحده

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی109531397 / 04/ 20مواد(1) و (2)

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور109671395 / 11/ 10بند (الف) و (ث) ماده 21

فرآیند صدور مجوز اجازه‌نامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات10520
مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه10545
برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی10546
فهرست اسامی و میزان آورده هریک از متقاضیان10547
طرح اعلامیه پذیره نویسی10793

فرم اطلاعات تکمیلی

10854
ارائه رسید مربوط به تودیع وجوه حاصله از پذیره‌نویسی نزد بانک مرکزی10994
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین10995
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11083
اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس11084
صورتجلسه مجمع عمومی موسس11175
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير11241
صورتجلسه مجمع عمومی عادی11243
گواهی ثبت11262
صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه11279
اعلامیه قبولی مدیران، بازرس یا بازرسان قانونی11302
درخواست تقاضای تاسیس بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی11303
اظهارنامه متقاضیان مطابق با فرم های نمونه بانک مرکزی11305
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی موسس مطابق با شیوه نامه و آیین نامه نحوه تاسیس11306
گواهي‌هاي مورد نیاز برای اعضاي هيات مديره، هيات عامل و مدير عامل و قائم مقام وي11307
مدارک احراز شرایط مندرج در ماده (18) آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی11308

اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس

11312
معرفی پذیره‌نویسان به بانک مرکزی11313
مدارکی دال بر تشکیل پرونده ثبت اولیه – ارائه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی11314
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی11315
معرفی نامه نماینده هیات موسس11316
صورتجلسه هیات مدیره11444
ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه11836
تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک سهام12790
اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده 9 این دستورالعمل، حسب مورد12791
اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران مالکان واحد12792
فهرستی از سهامداران دارنده حداقل 5 درصد سهام مالکان12793
اظهارنامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی12794
تعهدنامه رعایت الزامات دستورالعمل تملک سهام موسسات اعتباری12795

تصویر مدارک تحصیلی

12821
تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی12822
تصویر سوابق آموزشی12823
تصویر سوابق شغلی12824
گزارش شناخت از موسسه اعتباری و برنامه کاری داوطلب12826
صورتجلسه هيات مديره با موضوع انتخاب مديران12835
ارائه مدارک جهت تشخیص اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی12841
اساسنامه پیشنهادی مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی12842
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 285،8،9،14،15،17،18،18

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2820،22،23،27،28،29

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2830،32،33،34،37،38

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2842،43،45،46،48

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2851،52،53،54،55

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

103121393 / 10/ 2859،95،96

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2892،107

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری108911397 / 04/ 102،5،6،7،8،9،10،13،14

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری108911397 / 04/ 1016،18،20،21،22،23،24

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

108911397 / 04/ 1025،26،28،32

دستورالعمل تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي119181398 / 06/ 123،5،9،11،15

دستورالعمل تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي119181398 / 06/ 1217،18،19،21،22

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 / 11/ 154،5،6،7،9،25

دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر موسسات پس انداز و تسهيلات مسكن119571395 / 06/ 162،3،5،6،17

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
عدم بدهی قطعی مالیاتی10014وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
عدم بدهی قطعی گمرکی10329وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران0www.irica.ir

مکان فعالیت شرکت (اقامتگاه قانونی)

10182نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا0pishgiri.police.ir
استعلام حدود تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری10325سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای0https://www.seo.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی10149وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0www.tamin.ir
استعلام صلاحیت فردی داوطلب10331وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0www.vaja.ir
سابقه بیمه10082سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir
آدرس پستی10179شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2842

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 /10 / 285،8،23،31،35،44،46

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2851،60

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2818،51

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری

108911397 / 04/ 102،5،19،23،25،28،29

دستورالعمل تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي119181398 / 06/ 123،6،9،11،13

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 / 11/ 154،5،9

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 288،9،17،47،49،101

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

103121393 / 10/ 2823،24،25

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2826،27،28،29

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2830 الي 40

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2851 الی 55

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2859،95،96

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10/ 2892،107

قانون پولی و بانکی کشور

103151351 / 04/ 18بند ج و د ماده 30

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری108911397 / 04/ 103،4،29،31،34،35

شیوه نامه اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری108911397 / 04/ 1020 الی 31

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور109671395 / 11/ 1018

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور109671395 / 11/ 10بند پ و ت ماده 21

دستورالعمل تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي119181398 / 06/ 124،5،7،8

دستورالعمل تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي

119181398 / 06/ 1210،12،13،14

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 / 11/ 151 الی 46