تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی

خانه > اخذ مجوز  > احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی

احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی

احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی

احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی (هزینه صدور مجوز خطوط صنعتی ریلی ، شرایط دریافت پروانه خطوط تجاری ریلی ، مدارک اخذ مجوز خطوط فرعی صنعتی ریلی ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری105951343 / 09/ 302

فرآیند صدور مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فرم اطلاعات تکمیلی10854
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تهیه نقشه های کمیته فنی ایستگاههای راه آهن114101397 / 01/ 01الف، ب و ج

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


مدارک اخذ مجوز خطوط فرعی صنعتی ریلی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تهیه نقشه های کمیته فنی ایستگاههای راه آهن114101397 / 01/ 01از بند الف تا د

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی تجاری ریلی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری105951343 / 09/ 30ماده 7 تبصره 2

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید