تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اخذ روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صف

خانه > اخذ مجوز  > اخذ روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صف

اخذ روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صف

اخذ گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی

اخذ روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صف

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید مجوز اخذ روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صف ( هزینه دریافت گذرنامه برای مهمان خارجی ، شرایط دریافت روادید برای غیر ایرانی ، مدارک مورد نیاز برای صدور گذرنامه پذیرش غیر ایرانی ، ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صف

فرآیند صدور مجوز گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز مورد نیاز برای صدور گذرنامه پذیرش غیر ایرانی  
 

 
  

مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه دریافت گذرنامه مهمان خارجی

استعلام‌های بین دستگاهی اخذ روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صف


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز دریافت گذرنامه برای مهمان خارجینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز اخذ گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز اخذ روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صفضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزهزینه تمدید مجوز دریافت گذرنامه برای مهمان خارجیمدت اعتبار مجوز اخذ گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز

شرایط دریافت روادید برای غیر ایرانی و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز  گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز دریافت گذرنامه برای مهمان خارجیفرآیند ابطال مجوز اخذ روادید از امور خارجه گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صف

شرایط قابلیت ابطال مجوز دریافت روادید برای غیر ایرانی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید