تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز دامداری صنعتی (اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی ، مجوز دامداری جهاد کشاورزی ، مجوز دامداری گوسفندی ، پروانه بهداشت دامداری صنعتی ، مجوز بهداشت دامداری نیمه صنعتی ، بهداشت دامداریها ، دامداری صنعتی دام سبک ، دامداری صنعتی کوچک ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


مشخصات مجوز دامداری جهاد کشاورزی


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دامداری گوسفندی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388/05/075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391/01/10ابلاغیه شماره 318/02

فرآیند اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی
شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز دامداری


عنوان مدرککد مدرک
اساسنامه ، آگهی تاسیس ، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه2100051
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388/05/075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391/01/105

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز بهداشت دامداریها


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388/05/075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391/01/105

مدت زمان صدور مجوز دامداری جهاد کشاورزی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388/05/075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391/01/105

مدت اعتبار مجوز دامداری گوسفندی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388/05/075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391/01/105

هزینه صدور مجوز بهداشت دامداری صنعتی


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه کارشناسی1740000 ریال
نقاط گمانه ها295000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی موافقت اصولی290000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388/05/075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391/01/105

نمونه مجوز صادر شده بهداشت دامداریها


فرآیند تمدید اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز بهداشت دامداری نیمه صنعتی


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز دامداری گوسفندی

 ماههزینه تمدید پروانه بهداشت دامداری صنعتی

 فرآیند اصلاح اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

شرایط دامداری صنعتی میش و مدارک لازم برای اصلاح مجوز دامداری صنعتی دام سبکدامداری صنعتی دام سبک

ضوابط خاص اصلاح مجوز دامداری صنعتی کوچک


مدت زمان اصلاح مجوز دامداری صنعتی کوچک

 روزمدت اعتبار مجوز دامداری صنعتی کوچک

 ماه


هزینه اصلاح مجوز دامداری صنعتی دام سبکفرآیند ابطال اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391/01/10ماده 28

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید