تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز دامداری صنعتی (اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی ، مجوز دامداری جهاد کشاورزی ، مجوز دامداری گوسفندی ، پروانه بهداشت دامداری صنعتی ، مجوز بهداشت دامداری نیمه صنعتی ، بهداشت دامداریها ، دامداری صنعتی دام سبک ، دامداری صنعتی کوچک ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی


مشخصات مجوز دامداری جهاد کشاورزی


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دامداری گوسفندی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388/05/075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور8491391/01/10ابلاغیه شماره 318/02

فرآیند اخذ مجوز دامداری صنعتی و نیمه صنعتی
شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز دامداری