تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

استعلام آزمایشگاه آنالیز کننده آب توازن

خانه > اخذ مجوز  > استعلام آزمایشگاه آنالیز کننده آب توازن

استعلام آزمایشگاه آنالیز کننده آب توازن

استعلام آزمایشگاه آنالیز کننده آب توازن

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون توزیع عادلانه آب2111397/09/13ماده 46

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست16741353/03/28ماده 1 و بند ب ماده 6

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا17181374/03/07مواد 12-13-35

کنوانسیون آب توازن17191389/03/12مواد4-5

کنوانسیون آب توازن17191389/03/12مقرر2 بند پ

کنوانسیون آب توازن17191389/03/12مقرر2 بند ت

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزهزینه صدور مجوز آزمایشگاه آب

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاحفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید