تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

خانه > اخذ مجوز  > استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برا صدور ، اصلاح و تمدید پروانه استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی (هزینه استعلام استقرار واحد تولیدی ، شرایط دریافت استعلام واحد صنعتی ، مدارک مجوز استعلام واحد خدماتی) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هوای پاک111471396 / 05/ 11ماده 11

فرآیند صدور پروانه استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
جواز تاسیس10252
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هوای پاک111471396 /05 / 11ماده 11

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی116701397 /07 / 09همه مواد

شرایط دریافت استعلام واحد صنعتی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هوای پاک111471396 /05 / 11ماده 11

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه حق الزحمه کارشناسی مصوب 98/4/25 شورای عالی محیط زیست118351398 /04 / 25بند 1

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 /08 / 24ماده 10

قانون هوای پاک111471396 /05 / 11ماده 11

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هوای پاک111471396 / 05/ 11ماده 11

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه استعلام استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 /08 / 24بند ج ماده 6

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 /08 / 24مواد 7، 9 و 11

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب102121364 /09 / 24مواد 2، 8 و 19

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید