تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی (نرم‌افزار و فیلم آموزشی)

خانه > اخذ مجوز  > اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی (نرم‌افزار و فیلم آموزشی)

اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی (نرم‌افزار و فیلم آموزشی)

اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی (نرم‌افزار و فیلم آموزشی)

اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی (نرم‌افزار و فیلم آموزشی)

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی (نرم‌افزار و فیلم آموزشی) ( هزینه صدور مجوز اعتبار رسانه آموزشی ، شرایط دریافت تاییدیه تولید رسانه آموزشی ، مدارک اخذ مجوز اعتبار نامه تولید رسانه کمک آموزشی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش118911389 / 06/ 026

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش118911389 /06 / 02ماده 5 بند2

فرآیند صدور مجوز اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی10956


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش118911389 / 06/ 024و6

استعلام‌های بین دستگاهی


هزینه صدور مجوز اعتبار رسانه آموزشی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه کارشناسی1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تشکیل سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی119081355 / 04/ 17ماده 10 بند ب

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش118911389 / 06/ 024و6

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه کارشناسی1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تشکیل سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی119081355 / 04/ 17ماده 10 بند ب

فرآیند اصلاح مجوز اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز اعتبار نامه رسانه‌ها و مواد آموزشی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید