تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اعلام معافیت و ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس

خانه > دسته‌بندی نشده  > اعلام معافیت و ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس

اعلام معافیت و ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس

ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس

اعلام معافیت یا عدم معافیت و ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس

در این مطلب مراحل و شرایط و رویه اجرایی اعلام معافیت یا عدم معافیت و ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوسیله فلوچارت و توضیحات و دانلود فایل شرح داده شده است.

مدارک و مستندات بخش 1:

 • آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت
 • آخرین ترکیب سهامداران شرکت (تعداد سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی)
 • آخرین اساسنامة ثبت‌شده همراه با آخرین تغییرات ثبتی
 • در مواردی که تشخیص معافیت به منظور ثبت صورتجلسات نزد مرجع ثبت شرکت‌ها صورت می‌گیرد، ارائه سایر مدارک و مستندات موضوع صورتجلسه شامل آگهی دعوت به مجمع، صورتجلسة مجمع و … ضروری است.

مدارک و مستندات بخش 2:

 • فرم تکمیل‌شدۀ تقاضای ثبت نزد سازمان، (فرم ت – 3 )

 • ( تقاضای مزبور در سربرگ شرکت تهیه گردیده و با امضای مدیر عامل شرکت ارسال گردد)
 • فرم تکمیل‌شدۀ بیانیه ثبت نزد سازمان، (فرم ب – 3)، به همراه فایل الکترونیکی آن (تمام صفحات بیانیه ثبت می‏بایستی ممهور به مهر شرکت و به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت برسد)
 • یک نسخه از آخرین اساسنامۀ ثبت شده به همراه مستندات آخرین تغییرات ثبتی بعد از تاریخ ثبت
 • یک نسخه از صورت‌های مالی مربوط به دو دورۀ مالی اخیر به همراه یادداشت‌های پیوست و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت
 • یک نسخه از گزارش‌های هیئت مدیره ارائه‌شده به مجامع عمومی عادی سالانه مربوط به دو دورۀ مالی اخیر
 • یک نسخه از پیش‌نویس اساسنامة شرکت سهامی عام (حسب مورد بر طبق یکی از نمونه اساسنامه های موجود در سایت سازمان)
 • رونوشت قرارداد منعقده با مشاور پذیرش (در صورت وجود)
 • آگهی روزنامه رسمی آخرین سرمایۀ ثبت شده و آخرین صورت جلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب هیئت مدیره و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تصویب صورت های مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و انتخاب روزنامة کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی های شرکت
 • آخرین ترکیب سهامداران شرکت (تعداد سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی)
 • ارائه تعهد اعضای هیئت‌مدیره مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده درخصوص تصویب پیش‌نویس اساسنامة جدید ظرف دو ماه پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رویه اجرایی اعلام معافیت یا عدم معافیت و ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

معافیت یا عدم معافیت و ثبت شرکت‌های سهامی عام در سازمان بورس

تقاضای دریافت موافقت اصولی اوراق سفارش ساخت37.50 KB

فرم ت – 1 فرم تقاضای ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس37.50 KB

فرم ت – 2/1 فرم تقاضای ثبت سهام در دست انتشار در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام38.50 KB

فرم ت – 2/2 فرم تقاضای ثبت سهام پذیره‌نویسی نشده در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام18.58 KB