تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

الگوی توسعه مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > الگوی توسعه مشاغل خانگی

الگوی توسعه مشاغل خانگی

هدف الگوی توسعه مشاغل خانگی

الگوی توسعه مشاغل خانگی

مواردی که دراین مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: هدف و استراتژی الگوی توسعه مشاغل خانگی ، دستاوردهای مورد انتظار طرح توسعه مشاغل خانگی ، جامعه هدف گسترش مشاغل خانگی

در الگوي مشاغل خانگي ، شناسائي پتانسيل ها و مزيتهاي نسبي و رقابتي مناطق و جلب مشاركت فعالين و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و غيردولتي كه توان مشاركت در اجراي الگو توسعه مشاغل خانگی را دارند و مداخله توسعه اي دستگاههاي اجرائي ،  از نكات مهم و كليدي است. در الگوي ياد شده ديگر تمركز صرف بر اعطاي وام كم بهره نبوده و مشاوره و توانمندسازي افراد ، قبل از معرفي به نهادهاي مالي صورت خواهد گرفت. موضوعاتي همچون تأمين مواد اوليه مناسب ، كيفيت، مهارت و … محورهائي است كه از اين پس، تسهيلات و وام ها در چارچوب آن و در قالب اتصال به بازار بزرگتر و با ارزش تر ارائه خواهد شد تا بتوان به نحوه هزينه كرد آن نظارت داشت.  در اين الگو، نظارت عاليه بر فرآيند اجرا برعهده كارگروه اشتغال استان مي باشد(طرح توسعه مشاغل خانگی).

الگوی توسعه مشاغل خانگی

هدف و استراتژی الگوی توسعه مشاغل خانگی

ظرفيت ها و مزاياي فراوان مشاغل خانگی از جمله پايين تر بودن هزينه راه اندازي نسبت به ساير مشاغل  ، انعطاف پذيري و  امكان اشتغال براي اقشار گوناگون ، سبب گرديده كه استفاده از ظرفيت هاي اين مشاغل در تدوين برنامه هاي اشتغالزای وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي  بسيار مورد توجه قرار گيرد و ضروری است برنامه ريزی مناسبي در زمينه هاي پايدار سازی ، اتصال به بازار و حمايت هاي مالی و جلوگيري از هدر رفت منابع  صورت گيرد .

بر همين اساس الگوي جديد توسعه مشاغل خانگی بازار مبتني بر توانمند سازي متقاضيان و با تمركز بر اولويت ها و  مزيت هاي مناطق تهيه گرديده كه در تكميل اقدامات قبلي ، اساس راهبري و پيشبرد برنامه مذكور خواهد بود.به طور كلي هدف و استراتژی  اجرای طرح را مي توان به صورت زير بر شمرد:

هدف اصلي : ايجاد و تثبيت اشتغال از طريق توسعه كسب و كارهاي خانگي

استراتژي : توسعه كسب و كارهاي خانگي و محلي در بستر زنجيره ارزش مربوطه و اتصال پايدار به بازار

دستاوردهای مورد انتظار طرح توسعه مشاغل خانگی پردرآرمد

با توجه به تجارب حاصل از عملياتي نمودن برنامه ساماندهي وحمايت از مشاغل خانگي و در صورت فراهم شدن الگوی توسعه مشاغل خانگی  ، مهمترين  دستاوردهاي مورد انتظار عبارتند از :

  • افزايش سهم مشاغل خانگي توسعه يافته در اقتصاد مناطق
  • افزايش حضور پايدار كسب و كارهاي خانگي در بازارهاي محلي و ملي
  • ايجاد اشتغال پايدار در حوزه مشاغل خانگي
  • اتصال صاحبان كسب وكار خانگي به بازارهاي هدف و كسب و كار هاي مستقل به بنگاه هاي پيشرو
  • توانمندي متقاضيان قبل از دريافت حمايت هاي مالي و كاهش وابستگي آنها به تسهيلات

جامعه هدف گسترش مشاغل خانگی

انعطاف پذيري و قابليت فراوان مشاغل خانگي ،  عدم محدوديت در يك مقطع زماني خاص و تنوع رشته های مشاغل خانگي كه طيف گسترده ای  از

رشته هاي صنايع دستي

مواد غذايي

حوزه هاي فرهنگي

فناوري اطلاعات و … شامل مي گردد

سبب شده كه اين مشاغل قدرت پوشش دامنه وسيعي از متقاضيان شامل:

كارآفرينان

زنان

جوانان

فارغ التحصيلان

معلولان و غيره  را داشته باشند.

افراد زيادي در جامعه وجود دارند كه بدليل عدم امكان حضور در محيط خارج از خانه عملاً ظرفيت و توانمنديهای بالاي آنها مورد استفاده قرار نگرفته است ، نظير : زناني كه عليرغم اينكه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و بسياري از آنها داراي مهارت ، تحصيلات و تخصص  هستند ، نرخ مشاركت آنها در فعاليتهای اقتصادی بسيار اندك است و به دليل مهيا نبودن شرايط،  نميتوانند نقشی در فرآيند اقتصادي و  بازار كار كشور داشته باشند  . يا فار غ التحصيلان دانشگاهها و افرادي كه به هر دليلي مايلند در خانه كاركنند و در محيط خانه بهتر و بيشتر فعاليت مي نمايند .

به طورمشخص گروه های هدف الگوی توسعه مشاغل خانگی عبارتند از :

  • جوانان ، زنان و فارغ التحصيلان
  • افرادي كه به دليل ناتواني جسمي مايل به انجام كسب و كار در خانه هستند.
  • همه افراد داوطلب انجام فعاليت اقتصادي در خانه و اتصال به زنجيره ارزش كسب و كار
  • افرادي كه به دليل محدوديت هاي مالي،امكان تهيه و اختصاص يك محل مستقل براي فعاليت و در قالب يك بنگاه را ندارند .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید