تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

انتقال طرح صنعتی

خانه > طرح صنعتی  > انتقال طرح صنعتی

انتقال طرح صنعتی

انتقال طرح صنعتی

در این مطب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز انتقال طرح صنعتی (آموزش و نحوه و مراحل انتقال طرح صنعتی ثبت شده ، شرایط و مدارک و هزینه انتقال طرح صنعتی ثبت شده ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز






مشخصات مجوز مراحل انتقال طرح صنعتی ثبت شده





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387 / 11/ 0193-99

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386 / 11 /2348

فرآیند صدور مجوز و نحوه انتقال طرح صنعتی




فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387 / 11 /0193-99

استعلام‌های بین دستگاهی مراحل انتقال طرح صنعتی ثبت شده


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0195

مدت زمان صدور مجوز و نحوه انتقال طرح صنعتی

 روز



مدت اعتبار مجوز

 ماه



نحوه انتقال طرح صنعتی

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه  برای اشخاص حقیقی300000 ریال
هزینه  برای اشخاص حقوقی900000 ریال
هزینه انتقال طرح در مرحله اظهارنامه : برای اشخاص حقیقی50000 ریال
هزینه انتقال طرح در مرحله اظهارنامه : برای اشخاص حقوقی150000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/23جدول هزینه ها

جدول هزینه های مربوط به طرح صنعتی15371399/02/21

نمونه مجوز صادر شده انتقال طرح صنعتی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز و آموزش نحوه انتقال طرح صنعتی

 ماه


هزینه تمدید مجوز



فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز مراحل انتقال طرح صنعتی ثبت شده

 روز



مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387 / 11/ 0193 الی 99

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز آموزش مراحل انتقال طرح صنعتی ثبت شده


عنوان مدرککد مدرک
ابطال با رای مراجع قضایی1001855

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید