تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

انواع پروانه اختراع

خانه > ثبت اختراع  > انواع پروانه اختراع

انواع پروانه اختراع

انواع پروانه اختراع

انواع پروانه اختراع

در این مطلب موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد : پروانه اختراع ادغام ، پروانه اختراع گیاهی ، پروانه اختراع طراحی ، پروانه اختراع سودمند ، معرفی انواع پروانه و مجوز ثبت اختراع

انواع پروانه اختراع عبارتند از:

1-پروانه اختراع های سودمند

(Vitality Patents)

امتیاز این نوع پروانه اختراع به کسی واگذار می شود که ابتکار یا اختراع انجام دهد یا وسیله ای بسازد که از دیدگاه اقتصادی بسیار دارای اهمیت است و سبب پیشرفت شاخه های مختلف علوم می گردد.

2- پروانه اختراع های طرحی

(Design Patents)

امتیاز این نوع پروانه اختراع به کسی واگذار می شود که طرحی جدید یا اصولی برای صنعت تولید پایه ریزی نماید.

3- پروانه اختراع های گیاهی

(Plant Patents)

امتیاز این نوع پروانه اختراع به فرد یا افرادی واگذار می شود که نوع جدیدی از گیاه را کشت داده یا ایجاد نماید که در باروری اقتصادی بسیار سودمند باشد. به شکل دیگری هم می‌توان ثبت اختراع را دسته بندی نمود.

دریافت انواع پروانه اختراع

بعد از بررسی داده ها اگر ترکیب یا موارد ساخته شده نوظهور باشند، می توان پروانه اختراع ترکیب یا فرمول آنها را دریافت نمود.

در صورتی که ترکیب یا مواد جدید نباشند و فقط خواص یا طرز استفاده جدید باشد، می توان پروانه اختراع طرز استفاده جدید دریافت کرد.

چنانچه روش ساختِ ترکیب یا مواد جدید باشد، پروانه اختراع روش صادر می شود.

ادغام دو ترکیب قدیمی که سبب استفاده جدید از ادغام ترکیب شود، پروانه اختراع ادغام دریافت می کند.

یادآور می شود که شکستن پروانه اختراع دیگران، در صورتی که دارای نتیجه جدید باشد، پروانه اختراع دریافت می کند.

در این مطلب معرفی پروانه ثبت اختراع

امتیاز پروانه ثبت اختراع

و ادغام پروانه اختراع را کاملا شرح داده ایم

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید