تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی

خانه > اخذ مجوز  > برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی

برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی

مجوز برگزاری نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی

برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی ( هزینه صدور مجوز مشارکت در نمایشگاه صنایع دستی خارجی ، شرایط دریافت پروانه برگزاری نمایشگاه خارجی صنایع دستی ، مدارک اخذ مجوز شرکت در نمایشگاه صنایع دستی خارجی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها101551394 / 06 /11بند ج

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی108971396 /12 / 02بند چ ماده 3

فرآیند صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تضمین مناسب به شرکت کنندگان توسط مجری جهت حفظ حقوق مشارکت کنندگان در بازارچه معادل ارزش ریالی10305
تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور11662
ارائه طرح توجیهی برگزاری و یا مشارکت در نمایشگاه های بین المللی خارجی مطابق فرم شماره 111788
ارائه مدارک و مستندات مربوط به سابقه برگزاری و یا مشارکت در نمایشگاه های خارجی11789
ارائه اسناد مثبته درخصوص قرارداد اجاره فضای نمایشگاهی11790
ارائه پلان فضای نمایشگاهی اختصاص یافته11791
اخذ و ارائه تائیدیه برگزاری نمایشگاه اختصاصی از سفارت ایران در کشور مورد نظر11792
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی111401396 /05 / 01ماده 6و7

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی111401396 /05 / 01ماده 8

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی111401396 /05 / 01ماده 12

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی111401396 /05 / 01ماده 12

هزینه صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ خارجی صنایع دستی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی111401396 /05 / 01ماده 8 بند 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید