تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط یا تبدیل شرکت دیگر به آن

خانه > اخذ مجوز  > تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط یا تبدیل شرکت دیگر به آن

تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط یا تبدیل شرکت دیگر به آن

تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی111931398 / 08/ 22ماده 2

فرآیند صدور مجوز تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط یا تبدیل شرکت دیگر به آن
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
ارائه درخواست کتبی11224
صورتجلسه هیات مدیره11444
اساسنامه11888
صورتجلسه مجمع موسس11889
مستندات نرم افزار های مورد استفاده12338
فرم تقاضای موافقت اصولی12343
پرسشنامه مدیران سرمایه گذاری12344
دعوتنامه مجمع موسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس12346
کپی شناسنامه و کارت ملی12349
فرم قبولی سمت12351
کپی روزنامه رسمی12353
گواهینامه آموزشی12354
صورت های مالی حسابرسی شده12369
تقاضانامه ثبت صندوق12370
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری12383
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری117011397 / 08/ 15بند 1

ابلاغیه دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری117031398 / 12/ 27بند 1

ابلاغیه دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی بورس ها و کانون ها117041392 / 02/ 18بند 1

ابلاغیه شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری117071391 / 10/ 25بند 1

ابلاغیه حداقل سرمایه صندوق های سرمایه گذاری117421394 / 12/ 24بند 1 -4

ابلاغیه درخصوص سقف مجاز دارایی های تحت مدیریت مدیران صندوق های سرمایه گذاری117711397 / 11/ 03بند 1

ابلاغیه تعیین برخی مقررات تاسیس و فعالیت و بررسی درخواست های افزایش سقف صندوق های سرمایه گذاری117721397 / 01/ 29بند 1 – 4

هزینه ثبت صندوق سرمایه گذاری مختلط

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تأیید نام صندوق سرمایه‌گذاری از ادارۀ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری10313سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0irsherkat.ssaa.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری117011397 / 08/ 15بند 1

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مختلط117671391 / 07/ 10بند 2 – 3

ابلاغیه مصوب سازمان درخصوص نصاب سرمایه گذاری “صنوق های سرمایه گذاری”117691399 / 01/ 20بند 1

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط117681391 / 07/ 10ماده 5

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه ثبت صندوق نزد سازمان و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری5000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ابلاغیه مصوبات شورای عالی بورس درخصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار117701396 / 07/ 15بند 1 – 5

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط یا تبدیل شرکت دیگر به آن


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان12350
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط117681391 / 07/ 10ماده 61

ابلاغیه مصوب سازمان درخصوص نصاب سرمایه گذاری “صنوق های سرمایه گذاری”117691399 / 01/ 20بند 1

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط یا تبدیل شرکت دیگر به آن


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط یا تبدیل شرکت دیگر به آن


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه صندوق111951398/08/22ماده 59 / 60فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید