تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی

تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی

مجوز تأسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی

در این مطلب شراط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی ( هزینه تاسیس مرکز درمانی دامپزشکی ، شرایط دریافت پروانه راه اندازی داروخانه دامپزشکی ، مدارک اخذ مجوز مرکز خدماتی دامپزشکی ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز






مشخصات مجوز





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2119761389 /04/23ماده 2

فرآیند صدور مجوز تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی




شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی11187
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط11397
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی11424
رسيد بانكي پرداخت مبلغ تعرفه صدور پروانه و کارشناس11777
پرداخت مبلغ تعرفه ابطال تمبر و مفاصاحساب11778
فرم تکمیل شده درخواست متقاضی12898
رسيد بانكي پرداخت مبلغ تعرفه بازديد كارشناس12900


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی118961398 /11/02بند 1-4 صفحه 4

سیاست‌ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وریبخش کشاورزی و منابع طبیعی120391397 /07/24بند 1-4 صفحه 3

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.ir
گواهی تابعیت ایرانی10461استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی0http://www.ir
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
گواهی عدم سوء پیشینه حرفه‌ای10512وزارت جهاد کشاورزی – سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران7http://www.iranvc.ir
هزینه تاسیس مرکز درمانی دامپزشکی

ضوابط خاص صدور مجوز


مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی112511397 /07/24بند 4-4 صفحه 7

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی118961398 /11/02بند 4-4 صفحه 16

هزینه صدور مجوز



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران110291376 /06/18ماده 9

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز




عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی118961398 /11/02بند 1-4 صفحه 4

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی118961398 /11/02بند 1-4 صفحه 4

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

118961398 /11/02بند 1-4 صفحه 4

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی118961398 /11/02بند 1-4 صفحه 4

سیاست‌ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وریبخش کشاورزی و منابع طبیعی120391397 /07/24بند 1-4 صفحه 3

سیاست‌ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وریبخش کشاورزی و منابع طبیعی120391397 /07/24بند 1-4 صفحه 3

سیاست‌ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وریبخش کشاورزی و منابع طبیعی120391397 /07/24بند 1-4 صفحه 3

سیاست‌ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وریبخش کشاورزی و منابع طبیعی120391397 /07/24بند 1-4 صفحه 3

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران110291376 /06/18ماده 9

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران110291376 /06/18ماده 9

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران110291376 /06/18ماده 9

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران110291376 /06/18ماده 9

فرآیند اصلاح مجوز تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز




ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال مجوز تأسیس مراکز درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه کوبی) دامپزشکی