تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تأسیس موسسه مشاوره و کارشناسی اموال منقول فرهنگی – تاریخی و هنری

خانه > اخذ مجوز  > تأسیس موسسه مشاوره و کارشناسی اموال منقول فرهنگی – تاریخی و هنری

تأسیس موسسه مشاوره و کارشناسی اموال منقول فرهنگی – تاریخی و هنری

تأسیس موسسه مشاوره و کارشناسی اموال منقول فرهنگی - تاریخی و هنری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مدت اعتبار مجوز تأسیس موسسه مشاوره و کارشناسی اموال منقول فرهنگی – تاریخی و هنری

 ماه


هزینه تمدید مجوزمبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1388 – 1384)3101383 /06 / 11ماده 114

آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 /05 / 05فصل 6 ماده 43

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تابعیت ایرانی100204
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1388 – 1384)3101383 /06 / 11ماده 114

آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 /05 / 05فصل ششم

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت و رتبه بندی موسسات و شرکت های کارشناسی و کارشناسان حقیقی اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز”17311399 /03 / 25ماده 10

ضوابط خاص صدور مجوز


مدارک راه اندازی شرکت مشاوره اموال منقول فرهنگی هنری

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/2266310301396 / 09 /21بند 4 معاونت میراث فرهنگی

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت و رتبه بندی موسسات و شرکت های کارشناسی و کارشناسان حقیقی اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز”17311399 /03 / 25بند و ماده 1

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأسیس موسسه مشاوره و کارشناسی اموال منقول فرهنگی – تاریخی و هنری

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأسیس موسسه مشاوره و کارشناسی اموال منقول فرهنگی – تاریخی و هنری

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 /05 / 05فصل ششم-بند4ماده 44

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید