تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تأییدیه ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

خانه > اخذ مجوز  > تأییدیه ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

تأییدیه ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

تأییدیه ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات100101390 /05/11ماده 5 بند 1

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)100291361 /11/13مواد 13، 14، 15 و 16

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386 /08/06ماده 3 بند 3-4

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345 /11/25ماده 6

آیین نامه تایید نمونه تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100511387 /09/10مصوبه

شرایط دریافت پروانه سفارش تجهیزات ارتباطی و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
درخواست متقاضی10030
تصویر تعهد نامه محضری10035
اظهارنامه10544
تصویر کاتالوگ فنی تجهیزات11950
تصویر پیش فاکتور11952
اصل پیش فاکتور11953
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات100101390/ 05/11ماده 5 بند 1

فرآیند صدور مجوز تأییدیه ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345/ 11/25ماده 1 و 6

هزینه صدور مجوز ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تایید نمونه تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100511387/ 09/ 10بند 5 ماده 1

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395 /11 / 26ردیف 27

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات100101390 / 05/ 11ماده 5 بند 1

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تأییدیه ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات100101390/05/11ماده 5 بند 1

دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات100101390/05/11ماده 5 بند 1

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تایید نمونه تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100511387/09/10بند 5 ماده 1

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395/11/26ردیف 27

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تأییدیه ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات100101390 /05/11ماده 5 بند 1

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأییدیه ثبت سفارش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345 /11/25ماده 4 و 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید