تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاييديه صلاحيت حرفه‌ای مديران موسسات اعتباری

خانه > اخذ مجوز  > تاييديه صلاحيت حرفه‌ای مديران موسسات اعتباری

تاييديه صلاحيت حرفه‌ای مديران موسسات اعتباری

تاييديه صلاحيت مديران موسسات اعتباری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 /10 / 28ماده 52 و 59

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی104711395 /12 / 25ماده 14

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور118611384 /09 / 01بند پ و ت ماده 21

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 / 11/ 15ماده 2

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11083
تصویر مدارک تحصیلی12821
تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی12822
تصویر سوابق آموزشی12823
تصویر سوابق شغلی12824
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری12825
گزارش شناخت از موسسه اعتباری و برنامه کاری داوطلب12826
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10 /2851،52،53،54

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 / 10 /2855،59،95،96

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 / 11 /154،5،6،7،9،25

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
تایید مدارک ثبتی10011قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0http://ssaa.ir
سابقه بیمه10082سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی10149وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0www.tamin.ir
آگهی روزنامه رسمی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
استعلام صلاحیت فردی داوطلب10331وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0www.vaja.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 /10 / 2851

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 /11 / 154،5،9

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 /10 / 2892 و 107

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 / 11/ 1533 الی 40

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 /11 / 1525 الی 32

هزینه صدور تاییدیه حرفه ای مدیر موسسه اعتباری

مدت زمان صدور مجوز تاييديه صلاحيت حرفه‌ای مديران موسسات اعتباری

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 /11 / 15ماده 30

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 / 11 /15ماده 29

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاييديه صلاحيت حرفه‌ای مديران موسسات اعتباری

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 /10 / 2852،59،51

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 /11 / 15ماده 29

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاييديه صلاحيت حرفه‌ای مديران موسسات اعتباری

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)103121393 /10 / 28ماده 53 و 95

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 /11 / 15ماده 41

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 /11 / 15ماده 42،43،44

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری119221398 /11 / 1545

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید