تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاییدیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی

خانه > اخذ مجوز  > تاییدیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی

تاییدیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی

تاییدیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09 /01ماده 23

فرآیند صدور مجوز تاییدیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار12466
تاییدیه حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اعلام مبلغ مطالبات قابل تبدیل سهامداران به سرمایه12468
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تجارت104831310 / 03/ 01ماده 173 و 187

دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار111911395 / 06/ 28ماده 10

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01ماده 23

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار111911395 / 06/ 28ماده 12

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تاییدیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تجارت104831310 / 03/ 01ماده 173 و 187

قانون تجارت104831310 / 03/ 01ماده 173 و 187

دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار111911395 / 06/ 28ماده 10

دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار111911395 / 06/ 28ماده 10

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01ماده 23

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01ماده 23

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاییدیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01ماده 44

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید