تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065

خانه > اخذ مجوز  > تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065

تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065

تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065

تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065 ( هزینه صدور گواهینامه ایزو IEC17065 ، شرایط دریافت مجوز ISO/IEC17065 ، مدارک دریافت استاندارد IEC17065  ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396/07/14ماده 7- 10 و ماده 9

آیین‌نامه اجرایی ماده (33) در خصوص انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین ‌المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در بنگاه‌های اقتصادی- تصویب نامه شماره 109124/ت43180ك مورخ 1388/05/28 – كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی14381388/05/28ماده 1 بند ت-ث و ماده 7

فرآیند صدور مجوز تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سابقه فعالیت100301
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی100465
تاییدیه دفتر/نمایندگی، درخصوص نهادهای گواهی کننده خارجی100466
فهرست کلیه ممیزان و سرممیزان تمام وقت و پاره وقت همراه با دامنه فعالیت آنها100467
مدارک و مستندات لازم به همراه فهرستی از مستندات جهت اثبات فعالیت شرکت براساس الزامات استاندارد ISO/I100469
تکمیل فرم پرسشنامه تایید صلاحیت100470
دارا بودن نتایج قابل قبول، طی انجام ارزیابی های بازبینی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران100473
تکمیل و تایید فرم پذیرش شرایط تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق100474
تکمیل فرم درخواست100753
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
فرم مشخصات سهامداران ، مدیران ، مدیر عامل و بازرسین1001694
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http ://www. rrk.ir /News/ NewsList.aspx
اساسنامه10003سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0http:// ssaa. ir
تایید مدارک ثبتی10007قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0http ://ssaa .ir

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


هزینه صدور گواهینامه ایزو IEC17065

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/26بند 4-3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی100465
فهرست کلیه ممیزان و سرممیزان تمام وقت و پاره وقت همراه با دامنه فعالیت آنها100467
دارا بودن نتایج قابل قبول، طی انجام ارزیابی های بازبینی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران100473
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده1000176
گواهینامه های بین المللی و ایزوها17003
تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و کلیه تغییرات1003014


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/263-4

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فهرست کلیه ممیزان و سرممیزان تمام وقت و پاره وقت همراه با دامنه فعالیت آنها100467
تکمیل فرم درخواست100753
ارائه مدارک مربوط به معرفی سیستم/محصول100911
فرم تکمیل شده ممیزی داخلی1009996
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 26بند 4-3

فرآیند ابطال مجوز تایید صلاحیت محصول با استاندارد ISO/IEC17065

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید