تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تغییرات طرح صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > تغییرات طرح صنعتی

تغییرات طرح صنعتی

تغییرات طرح صنعتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید تغییرات طرح صنعتی (شرایط تغییرات در طرح صنعتی ، مدارک تغییر در طرح صنعتی ، ویرایش طرح صنعتی ثبت شده ، هزینه ویرایش طرح صنعتی ، شرایط اصلاحات در طرح صنعتی) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز ویرایش طرح صنعتی


مشخصات مجوز تغییرات طرح صنعتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387 /11 / 0193

فرآیند صدور مجوز تغییر در طرح صنعتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تغییرات طرح صنعتی


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
پرداخت هزینه های قانونی1001834
مدرک ثبت ادعای ویرایش در طرح صنعتی ثبت شده1001835
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386 / 11/ 2393

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


شرایط اصلاحات در طرح صنعتی

ضوابط خاص صدور مجوز تغییرات طرح صنعتی


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز ویرایش طرح صنعتی ثبت شده

 ماههزینه صدور مجوز ویرایش طرح صنعتی


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تغییرات طرح صنعتی برای اشخاص حقیقی50000 ریال
هزینه تغییر طرح صنعتی برای اشخاص حقوقی150000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387 /11 / 01ماده 192 – جدول ضمیمه 1

جدول هزینه های مربوط به طرح صنعتی15371399 /02 / 21

نمونه مجوز صادر شده تغییرات طرح صنعتی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تغییرات در طرح صنعتیضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز ویرایش طرح صنعتی ثبت شده

 روزمدت اعتبار مجوز تغییرات طرح صنعتی

 ماه


هزینه تمدید مجوز تغییرات طرح صنعتیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز تغییرات طرح صنعتی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ویرایش طرح صنعتیفرآیند ابطال مجوز ویرایش طرح صنعتی ثبت شده

شرایط قابلیت ابطال مجوز

شرایط اصلاحات در طرح صنعتی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ویرایش طرح صنعتی

شرایط اصلاحات در طرح صنعتیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید