تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد

خانه > دسته‌بندی نشده  > توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد

توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد

توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد

توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد

در این مطلب توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد ، مهارت آموز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای ، فراگیری الکترونیکی آموزشگاه های فنی حرفه ای ، آموزش غیررسمی آموزشگاه های فنی حرفه ای ، مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای ، صلاحیت حرفه ای آموزشگاه فنی و حرفه ای ، خدمات یادگیری فنی و حرفه

ماده ۱ : در این دستورالعمل اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1. سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی.
2. اداره کل: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان .
3. آموزشگاه: آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نهاد حقیقی یا حقوقی تامین کننده خدمات یادگیری مهارت است که به روش های مختلف (حضوری، الکترونیکی، تلفیقی) و با هدف تامین مقاصد، خواسته ها، اهداف و الزامات خاص ذینفعان، پس از اخذ مجوز از سازمان در داخل یا خارج از کشور تأسیس و به صورت خودگردان اداره می شود و براساس سنخيت فعاليت و حدود اختیارات به شرح زیر تفکيكك مي گردند:

الف) مرکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه ای:

آموزشگاه آزادی است که دارای حداقل قابلیت های فیزیکی مطابق با فصل «الزامات فنی و ساختاری آموزشگاه » و تجهیزاتی مطابق با فهرست ضمیمه استاندارد آموزشی( بوده و با هدف تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، ارتقاء مهارت های تخصصی و عمومی شاغلین و تقویت و بهبود شرایط منابع انسانی این بنگاه ها، از طریق برگزاری دوره های یادگیری کاربردی و عملیاتی و نیز معرفی،بومی سازی و پیاده سازی فناوری های نوین، بصورت تخصصی و تنها در یکی از گروه هاي برنامه ریزي درسی، به ارائه خدمات یادگیری حضوری، الکترونیکی یا تلفیقی می پردازد. چنین آموزشگاهی دارای حدود اختیارات اجرایی زیر می باشد(توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد):

 • تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش و تدوین استاندارد با حق بهره برداری انحصاری
 • سنجش شایستگی و صلاحیت حرفه ای
 • تربیت نخبگان مهارتی، برگزاری اردوهای آمادگی مسابقات مهارت و ایجاد لیگ مهارتی برای حضور در مسابقات ملی و جهانی مهارت
 • ارائه مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی
 • ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد
 • ارائه خدمات یادگیری سیار در بنگاههای اقتصادی، دانشگاه ها، روستاها و مناطق عشایری، زندان ها، پادگان ها، مدارس و …..
 • برگزاری دوره های تربیت مربی و بازآموزی مربیان
 • تاسیس شعب اقماری و زنجیره ای در کشور و خارج از کشور
 • تاسیس شعبه ارتقاء مهارت در شهرکهای صنعتی

 • نیازسنجی آموزشی-شغلی کارکنان صنایع و بنگاه های اقتصادی
 • مجاز به فروش محصولات و خدمات حاصل از فرایند آموزش و سنجش مهارت
 • معرفی فناوری های جدید و به روز صنعت دنیا در قالب نشستهای تخصصی و عمومی و پیاده سازی و اجرای فناوری ها در صنعت
 • مشارکت در فرایند اعتبار سنجی آموزشگاه های گروه «د »
 • مجاز به اعطاء مجوز فعالیت تخصصی تحت لیسانس و یا نمایندگی به آموزشگاه های گروه «د »

 • مجاز به دریافت مجوز فعالیت تخصصی تحت لیسانس و یا نمایندگی از موسسات خارجی معتبر و مورد تایید مراجع رسمی کشور
 • دارای ساختار سازمانی مستقل از ادارات کل و سطح مکاتباتی مستقیم با مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی
 • عضویت با حق رای دو نفر از موسسین آنها در هیات نظارت مرکزی

ب آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد الکترونیکی آموزشگاه یار(توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد):

آموزشگاه فارغ از فضای فیزیکی آموزشی است که با در اختیار داشتن یک دفتر مرکزی، جهت دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی، با بهره گیری از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و سیستم های چندرسانه ای به ارائه بخشی از خدمات یادگیری در ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد  همکاری با آموزشگاه های گروه های «الف « ، » ج » و «د » می پردازد.

ج)آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سفارش محور  ویژه آموزش به سفارش بنگاه های اقتصادی:

آموزشگاهی است شاغل محور که با در اختیار داشتن یک دفتر مرکزی و تنها به سفارش بنگاه های اقتصادی و مراکز کسب و کار، دوره های یادگیری و ارتقاء مهارت را در محل مورد توافق با ذینفعان، برای کارکنان دارای «کد بیمه تامین اجتماعی » برگزار می نماید.

د) آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد که قبل از تصویب این دستورالعمل اجرایی تاسیس گردیده اند و شیوه صدور این نوع مجوز به انواع سه گانه فوق ارتقاء پیدا کرده است.
تبصره 1: هر شخصیت حقیقی یا حقوقی تنها مجاز به فعالیت و اخذ مجوز در یکی از انواع چهارگانه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد میباشد .
تبصره 2: اخذ مجوز تاسیس هر نوع آموزشگاه، منوط به تامین حداقل الزامات فنی متناسب با نوع آموزشگاه، مندرج در فصل «الزامات فنی و ساختاری آموزشگاه » می باشد.

4.کد رهگیری تقاضای تاسیس: یک عددِ پیگیری منحصر بفرد است که به معنی موافقت اولیه با درخواست تاسیس آموزشگاه اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی می باشد و مجوزی برای تأسیس و بهره برداری از آموزشگاه محسوب نمی گردد.

5. موسس: شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی است که در صورت احراز شرایط و تامین الزامات ذکر شده در این دستورالعمل موفق به دریافت پروانه تاسیس آموزشگاه می گردد و به تبع آن مسئولیت رعایت کلیه مقررات و ضوابط آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و نظارت بر اجرای صحیح برنام ههای آموزشی را برعهده داشته و مسئول کلیه پیامدهای حقوقی(مدنی و کیفری) و قانونی مسائل مربوط به آموزشگاه می باشد.

6. پروانه تأسیس آموزشگاه: امتیاز تأسیس و بهره برداری از آموزشگاه است.

7. مدیر آموزشگاه: فرد (افراد)ی است که از جانب دارنده پروانه تاسیس برای اداره امور داخلی آموزشگاه تعیین می گردد.

 

آموزشگاه فنی و حرفه ای الکترونیکی

8. مربی آموزشگاه: فردی است که براساس مفاد فصل «شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری » در همکاری با کارآموزان و مهارت آموزان در یک فرآیند فکری، افراد را به افزایش توانایی شخصی و حرفه ای خود ترغیب نموده و به عنوان تسهیل گر فرایند یادگیری محسوب میگردد.

9. خدمات یادگیری: خدماتی است که به منظور ایجاد تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری فرد (منتج از تمرین تقویت شده) ارائه می گردد به نحوی که می توان این تغییرات را نسبت به قبل از ارائه خدمات ارزشیابی نمود.

10 . خدمات یادگیری: معیار صلاحیت گذاری، برای کنترل و تضمین کیفیت و کمیت خدمات آموزشگاه های آزاد، در راستای تامین حداقل حقوق قانونی ذینفعان است که براساس شاخص های مصوب هیأت نظارت مركزي پایه گذاری شده است.
11 . ذینفعان خدمات یادگیری: فرد، گروه، بنگاه، نهاد یا سازمانی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مدیریت و پیامدهای خدمات یادگیری یا فرایندهای مربوط به آن و یا از هر دو آنها بهره مند میشود.

12 . گواهی شرکت در دوره یادگیری: گواهی نهایی است که به منظور نشان دادن سطح عملکرد فراگیران در تکمیل و یا دستیابی به اهداف یک برنامه یادگیری از سوی تامین کننده خدمات یادگیری به آنان اعطاء می گردد.(فراگیری الکترونیکی آموزشگاه های فنی حرفه ای)

13 . طرح درس: برنامه تدارک دیده شده توسط تامین کننده خدمات یادگیری است که اهداف، محتوا، پیامدهای یادگیری، مشاوره و هدایت آموزشی، روش های یادگیری، تدریس، فرایندهای ارزیابی و سایر موارد مرتبط با خدمات یادگیری را شامل می شود.

14 . شایستگی: دانش، درک، مهارت یا نگرش قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری و یا توأمان است که سبب کارآمدی و تسلط در یک موقعیت ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد.

15 . صلاحیت حرفه ای: مجموعه ای از توانایی ها، تعهدات، دانش و مهارت های مرتبط است که یک فرد )یا یک موسسه( را قادر می سازد به طور موثر در یک کار یا وضعیت عمل کند.

16 . مهارت: توانایی و ظرفیتی است که از طریق تاش آگاهانه، منظم و پایدار برای انجام هماهنگ و متناسب فعالیت های پیچیده و وظایف شغلی در سه حوزه اصلی ایده مهارت های شناختی(، روش )مهارت های فنی( و روابط ) مهارت های بین فردی به دست می آید.

17 . آموزش غیررسمی: فعالیت آموزشی سازماندهی شده خارج از چارچوب نظام رسمي )ابتدایی، دبیرستان و آموزش عالی( مانند آموزش ترویجی)ویژه كودكان کمتر از 12 سال(، آموزش شغلی، یادگیری مادامالعمر و آموزش در بنگاه های اقتصادی است.

18 . آموزش الکترونیکی یا فراگیری الکترونیکی( آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد الکترونیکی): بهره گیری از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و سیستم های چندرسانه ای برای طراحی، ارائه، انتخاب، مدیریت، توسعه و ارزشیابی آموزش، در راستای بهبود کیفیت آموزش و فراگیری، از طریق ارائه تسهیلاتی جهت دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی و نیز فراهم نمودن ساز و کارهایی چون تعامل و همکاری از راه دور می باشد (توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد).

19 . کارآموز: به استناد ماده 18 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه آی آزاد فردی است که بر طبق قرارداد کارآموزی، براي دریافت مشاوره هدایت آموزشی و فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت، به صورت آگاهانه و از روی اختیار درگیر فرایند یادگیری مهارت محور می شود.

تبصره: پذیرش کارآموز کمتر از 15 سال تمام، منوط به ارائه اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی کارآموز است و حداقل سن كارآموز 12 سال تمام است و در موارد خاص با موافقت وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي قابل تغيير می‌باشد.

20 . مهارت آموز: فردی است که با استناد به تکالیف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ماده 5 مصوبه شماره 483 شورای عالی فرهنگی و با هدف فراهم آوردن زمینه مناسب برای ترویج و نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزی، با اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی خود و با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی و استعدادیابی در دوره های یادگیری که شامل ضوابط و مقررات کارآموزی مندرج در ماده 112 قانون کار نبوده و منجر به اشتغال نخواهد شد، شرکت می کند.

تبصره: شرکت در دوره های مهارت آموزی محدودیت سنی ندارد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید