تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

خانه > اخذ مجوز  > ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

ثبت اصناف سامانه تجهیزات پزشکی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01ماده 2 بند25-26-27

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01فصل نهم

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
پروانه بهره برداری یا جواز کسب معتبر و مرتبطپروانه
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی3333331
گواهي طي دوره آموزشي برای اصناف و شرکتهای توزیعی401007
گواهي طی دوره آموزش مسئول فنی401008
فرم تعهدنامه اصناف مبني بر رعايت كليه مقررات و دستورالعمل وزارت متبوع401010


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01فصل 9 دستورالعمل توزیع و عرضه

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01فصل 9

ضوابط خاص صدور مجوز


هزینه پروانه اصناف سامانه تجهیزات

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01فصل 9

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت اصناف سامانه تجهیزات پزشکیضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت اصناف سامانه تجهیزات پزشکی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت اصناف سامانه تجهیزات پزشکیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید