تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور

خانه > اخذ مجوز  > ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور

ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور

مجوز ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور

ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور ( هزینه صدور مجوز شرکت بارشماری بنادر ، مدارک اخذ مجوز موسسه بارشماری اسکله ، شرایط دریافت پروانه مرکز بارشماری کالای بندر ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور105511393 / 10/ 17ماده8

فرآیند صدور مجوز ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر حکم کارگزینی10037
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه10441
معرفی اسامی صاحبان امضاء مجاز10553
تصوير سابقه بیمه10961
گواهینامه زبان انگلیسی12499
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور105511393 / 10/ 17ماده 3، 4، 5

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم10483وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0https://www.intamedia.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


مدارک اخذ مجوز موسسه بارشماری اسکله

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور105511393 / 10/ 17ماده8

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور105511393 / 10/ 17ماده(6) بند (1)

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم12413
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم102941397 / 10/ 09ماده186

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور105511393 / 10/ 17بند 1 و 2 ماده ششم

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت بارشماری در بنادر کشور


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور105511393 / 10/ 17ماده (9)

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید