تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی

خانه > اخذ مجوز  > ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی

ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی

مجوز ثبت و فعالیت تشکل های اقتصادی

مجوز ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی

برای ثبت تشکل های اقتصادی و یا دریافت مجوز فعالیت نیاز به طی مراحل خاصی بوده م همچنین نیازمند جمع آوری مدارک مورد نیاز می باشد که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم:

مرجع صدور مجوز ثبت فعالیت تشکل های اقتصادیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران6531369/12/15بند ک ماده 5

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار6541390/11/16ماده 5

فرآیند صدور مجوز ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی100005
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران12321397/08/27بند 8 ماده 12

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز
 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکل های اقتصادی12291397/08/27ماده 46

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت فعالیت تشکل های اقتصادیضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده100007
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران12321397/08/27ماده 31 و 33

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکل های اقتصادی12291397/08/27تبصره 1 ماده 15

اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران12321397/08/27ماده 50

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکل های اقتصادی12291397/08/27تبصره 1 ماده 15

اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران12321397/08/27ماده 50

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید