تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار

خانه > اخذ مجوز  > ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار

ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار

ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار

ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار (هزینه ثبت شرکت هماهنگی صنعت و بازار ، شرایط دریافت پروانه موسسه هماهنگی دانش  صنعت و بازار ، مدارک اخذ مجوز مرکز هماهنگی صنعت و بازار ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تاسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار106821392 / 02/ 28ماده 5

فرآیند صدور مجوز ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تاسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار106821392 / 02/ 2810682

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
آگهی روزنامه رسمی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تاسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار106821392 / 02/ 2810682

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تاسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار106821392 / 02/ 2810682

مدارک اخذ مجوز مرکز هماهنگی صنعت و بازار

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تاسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار106821392 / 02/ 2810682

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه کانون های هماهنگی دانش صنعت و بازار106811395 / 06/ 01ماده 5

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه کانون های هماهنگی دانش صنعت و بازار106811395 / 06/ 015

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه کانون های هماهنگی دانش صنعت و بازار106811395 / 06/ 0152

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه کانون های هماهنگی دانش صنعت و بازار106811395 / 06/ 0150

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه کانون های هماهنگی دانش صنعت و بازار106811395 / 06/ 0150

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید