تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

جواز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی

خانه > اخذ مجوز  > جواز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی

جواز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی

جواز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی

جواز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید جواز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی ( هزینه صدور مجوز مرکز پژوهشی صنعتی معدنی ، شرایط دریافت  پروانه موسسه پژوهشی صنعتی ، مدارک اخذ مجوز مرکز صنعتی معدنی) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی

ضوابط خاص صدور مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمک های مالی و تجهیزاتی به دارندگان مجوزهای تحقیقات صنعتی5611377 /10 / 12تمام مواد

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن5641379 /10 / 10بند 8 ماده 1

فرآیند صدور مجوز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
اخذ امتیاز لازم برای تاسیس100617
پرسشنامه تکمیل شده100640


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش5621385 /05 / 21ماده 4

شرایط دریافت  پروانه موسسه پژوهشی صنعتی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش5621385 /05 / 21ماده 5

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید جواز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش5621385 /05 / 21ماده 5

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح جواز تاسیس مرکز پژوهش‌ صنعتی و معدنی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید