تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

دریافت کارت شناسایی فعالان صنایع دستی

خانه > اخذ مجوز  > دریافت کارت شناسایی فعالان صنایع دستی

دریافت کارت شناسایی فعالان صنایع دستی

دریافت کارت شناسایی فعالان صنایع دستی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها3381394 / 06 /11بند ج مورد 4

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
درخواست متقاضی10030
سابقه فعالیت100301


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394 /12 / 12فصل 2 ص 30

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394 /12 / 12فصل 3 ص 32

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


نحوه در یافت کارت شناسایی فعالان صنایع دستی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي7231394 /12 / 12فصل 5 ص 33

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي7231394 /12 / 12فصل 6 ص 34

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/2266310301396 /09 / 21مورد 7صنایع دستی

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394 /12 / 12فصل 5 ص 33 ردیف 7

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
درخواست متقاضی10030
سابقه فعالیت100301
پروانه اشتغال معتبر100956
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 2 ص 30

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 4 ص 33

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزمدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 6 ص 34 ردیف 9و10

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 6ص34ردیف9و10

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید