تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

دستورالعمل نظارت و انحلال مجوز صرافی ۱۴۰۰

خانه > اخبار  > دستورالعمل نظارت و انحلال مجوز صرافی ۱۴۰۰

دستورالعمل نظارت و انحلال مجوز صرافی ۱۴۰۰

دستورالعمل نظارت و انحلال مجوز صرافی 1400

دستورالعمل نظارت و انحلال مجوز صرافی 1400

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: دستورالعمل نظارت و انحلال مجوز صرافی 1400 ، شرایط انحلال صرافی 1400 ، نحوه نظارت بر صرافی 1400 ، نحوه اعلام ورشکستگی صرافی 1400 ، ابطال مجوز صرافی 1400

برای مطالعه تاسیس و فعالیت صرافی مقاله ما را زمینه دستوالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت صرافی 1400 مطالعه کنید

ماده ۴۰

مسئولان صرافي موظفند امکان رسيدگيهاي لازم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم نمايند و تمامي اسناد، مدارک، دفاتر و نرمافزارهاي مربوط را جهت اينگونه رسيدگي ها در اختيار بازرسان قرار دهند.

ماده ۴۱

در صورت وقوع هر يک از موارد ذيل توسط صرافي، بانک مرکزي ميتواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبي، اخطار کتبي، توقف برخي فعاليتهاي صرافي، سلب صلاحيت اعضاي هيأتمديره و مديرعامل، افزايش مبلغ ضمانتنامه بانکي يا گواه ي مسدودی حساب سپرده بانکي، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکي يا گواهي مسدودي حساب سپرده بانکي، تعليق فعاليت يا ابطال اجازهنامه فعاليت و يا ساير اقدامات قانوني اقدام نمايد:

۱ -۴۱- تخطي از مفاد اين دستورالعمل، ساير مقررات ذيربط و تعهدنامههاي ارايه شده؛

۲ -۴۱- عدم ايفاي بدهيها و تعهدات نسبت به مشتريان؛

۳-۴۱- عدم ارايه اطلاعات از سوي صرافي و يا ارايه اطلاعات نادرست يا گمراه کننده توسط مؤسسين، مديران، شرکا و يا سهامداران صرافي به بانک مرکزي؛

۴-۴۱- انحلال و يا ورشکستگي صرافي؛

۵ -۴۱- عدم فعاليت و يا ناتواني در انجام عمليات صرافي به تشخيص بانک مرکزي؛

۶-۴۱-  عدم انجام اقدامات لازم جهت تمديد اجازهنامه فعاليت.

تبصره ۱

در صورت سلب صلاحيت هر يک از اعضاي هيأت مديره و يا مديرعامل، چنانچه صرافي ظرف مدت س ي روز کاري نسبت به معرفي اعضاي جديد هيأتمديره و يا مديرعامل جديد اقدام ننمايد، فعاليت صرافي به مدت سه ماه تعليق ميشود. در صورت گذشت بيش از سه ماه و عدم معرفي اشخاص مذکور ، براي مدت شش ماه تعليق و در صورت عدم اقدام، اجازهنامه فعاليت صرافي ابطال ميشود.

تبصره ۲ نحوه نظارت بر صرافی 1400

در صورت سلب صلاحيت هر يک از اعضاي هيأت مديره و يا مديرعامل صرافي، اشخاص مزبور نميتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هيأت مديره و يا مديرعامل هيچ يک از صرافيها تعيين شوند.

تبصره ۳

ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در اين ماده توسط بانک مرکزي تهيه ميشود.

ماده ۴۲ دستورالعمل نظارت و انحلال مجوز صرافی 1400

در صورتي که ضمانتنامه بانکي يا گواهي مسدودي حساب سپرده بانک ي ارايه شده صرافي به هر دليلي کارسازي شود، تا زمان ارايه ضمانتنامه جديد يا گواهي مسدود ي حساب سپرده بانکي جديد اجازهنامه فعاليت صرافي تعليق ميگردد.

ماده ۴۳

بانک مرکزي بايد در مواردي که تمام يا بخشي از فعاليت يک شخص حقيقي يا حقوقي را مصداق عمليات صرافي بدون أخذ مجوز از آن بانک تشخيص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعاليتهاي آن شخص از طريق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيز طرح دعوي در مراجع قانوني، به مورد اجرا گذارد.

ماده ۴۴ نحوه نظارت بر صرافی 1400

بانک مرکزي بايد در صورت امتناع صرافي از توقف فعاليت پس از صدور حکم تعليق، ابطال يا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافي، علاوه بر مطالبه وجه ضمانت نامه بانکي يا گواهي مسدودي حساب سپرده بانکي حسب مورد، اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعاليتهاي آن شخص از طريق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و عنداللزوم طرح دعوي در مراجع قانوني، به مورد اجرا گذارد.

شرایط انحلال صرافی 1400

ماده ۴۵ ابطال مجوز صرافی 1400

در صورت تحقق هريک از موارد زير فرآيند انحلال صرافي به مورد اجرا گذارده ميشود:

۱-۴۵- ابطال اجازهنامه هاي تأسيس و فعاليت از سوي بانک مرکزي؛ (ابطال مجوز صرافی 1400)

۲-۴۵- در صورت سپري شدن ششماه از انقضاء مدت اعتبار اجازهنامه فعاليت و عدم  موافقت بانک مرکزي با تمديد آن؛

۳-۴۵- در صورت عدم دريافت اجازهنامه فعاليت از بانک مرکزي پس از طي مهلت های  مقرر در ماده ( ۱۱ ) و تبصرههاي ذيل آن؛

۴-۴۵- در صورت صدور حکم قطعي ورشكستگي صرافي؛ (دستورالعمل نظارت و انحلال مجوز صرافی 1400)

۵-۴۵- در صورت ورشکستگي يکي از شرکا در صرافيهاي تضامني؛

۶-۴۵- در صورت تراضي تمام شركا در صرافيهاي تضامني مطابق مفاد اساسنامه و با تأييد بانک مرکزي؛

۷-۴۵- صدور حکم انحلال توسط دادگاه؛

۸-۴۵- در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا در صرافيهاي تضامني.

ماده ۴۶ شرایط انحلال صرافی 1400

از تاريخ شروع فرآيند انحلال، صرافي صرفًا مجاز به انجام عمليات مربوط به انحلال و تصفيه بوده و انجام عمليات جديد صرافي ممنوع ميباشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).