تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

راهبری پایانه‌های بندری کالا

خانه > اخذ مجوز  > راهبری پایانه‌های بندری کالا

راهبری پایانه‌های بندری کالا

راهبری پایانه‌های بندری کالا

راهبری پایانه‌های بندری کالا

در این مطلب شرایط ، مدارک و هینه مود نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز راهبری پایانه‌های بندری کالا ( هزینه صدور مجوز راهبری پایانه کالا ، شرایط دریافت پروانه اداره پایانه بندر کالا ، مدارک اخذ مجوز پایانه بندری محصول ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري كالا104051387 / 02/ 10مقدمه

فرآیند صدور مجوز راهبری پایانه‌های بندری کالا
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
تصویر حکم کارگزینی10037
سابقه فعالیت10290
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه10441
تصوير سابقه بیمه10961
گواهینامه زبان انگلیسی12499
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا105561393 / 04/ 09مواد 5 و6

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم10483وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0https://www.intamedia.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه صدور مجوز راهبری پایانه کالا

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا105561393 / 04/ 09بند 1 ماده 7

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز راهبری پایانه‌های بندری کالا


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم12413
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394 / 03/ 31ماده 186

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا105561393 / 04/ 09بند 1 و 2 ماده هفتم

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


مدت اعتبار مجوز

هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز راهبری پایانه‌های بندری کالا


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي11589
تقاضا و صورتجلسه شرکت مبنی بر تغییر آدرس و مدیرعامل11800

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا105561393 / 04/ 09بند 8 و 10 ماده هفتم

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394 / 03/ 31ماده 186

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز راهبری پایانه‌های بندری کالا


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا105561393 / 04/ 09ماده دهم

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید