تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

خانه > ثبت اختراع  > شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

در مطلب موارد زیر شرح دادخ می‌شود:1- شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي 2- شرایط جدید تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای 3- شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد 4-  شرایط اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای 5- نحوه تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای

ماده 26 شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي  بايد واجد شرايط زير باشد:

1. تابعيت جمهوري اسامي ايران یا اتباع غیر ایرانی دارای مجوز اشتغال و سرمایه گذاری در جمهوری اسامی ایران

2. اعتقاد به دین مبین اسلام يا كپي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسامي ايران

3. دارا بودن صلاحيت اخلاقي، سياسي، فرهنگي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق و نیز عدم وابستگي به رژيم گذشته بر اساس پاسخ دفاتر حراست ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل

4. نداشتن سوء پيشينه ي كفري موثر بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

5.عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان براساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

6. دارا بودن کارت معتبر پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غیر وابسته به مشکلات روحی و روانی (براي آقايان) ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد را به عنوان نماينده شخصیت حقوقي به سازمان معرفي نمایند اما پروانه تاسیس به نام شخصیت حقوقی صادر خواهد گردید

7. عدم اشتغال به کار در وزارت خان هها و مؤسسات وابسته و شرکت های دولتی و مشاغل دولتی

8. داشتن حداقل 18 سال سن

9. ارائه تعهد نامه محضری مطابق مفاد نمون برگ شماره »1« این دستورالعمل

تبصره 1 شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

در صورتيك‌ه متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، شخصيت حقوقي باشد ضروریست صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور، فرد ي

تبصره 2 شرایط اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای

صدور پروانه تاسيس براي دستگاه ها، شركت ها، موسسات و نهادها و سازمان هايي كه تمام يا بخشي از امكانات و اعتبارات دولتي را مصرف مي كنند، مجاز نمي باشد.

ماده 27 شرایط جدید تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

جنسیت متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، فارغ از جنسیت کارآموز می باشد مشروط بر اینکه متقاضی پس از اخذ پروانه تاسیس آموزشگاه، کلاسهای آموزشی مربوط به آقایان و بانوان را اگر چه به صورت همزمان، اما در کارگاه های مجزا برگزار کند

تبصره 1 شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

برگزاری دوره های آموزشی به سفارش بنگاه اقتصادی، دانشگاه و نیز ویژه کارکنان دولت از شرط تفکیک جنسیت مستثنی می باشند.

تبصره 2 شرایط اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای

چنانچه متقاضی، قصد تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در رشته ها و حرفه هايي كه به تشخیص و تصویب هیات نظارت مرکزی قواعد شرعي و عرفي مخصوص به خود دارند را داشته باشد، از قاعده عدم الزام به رعایت تجانس با کارآموز، مستثنی می باشد.

ماده 28 شرایط اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای

پس از تایید احراز شرایط مندرج در ماده 26 و با رعایت تبصره های ذیل آن، به متقاضی تاسیس کدرهگیری با اعتبار 6 ماهه تخصیص داده می شود که پس از مدت ذکر شده و در صورت عدم اقدام برای تامین الزامات صدور پروانه تاسیس، به خودی خود باطل خواهد گردید و متقاضی لازم است مجدداً مراحل احراز شرایط را از ابتدا طی نماید.

تبصره 1 نحوه تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای

حداکثر دفعات مجاز برای دریافت کد رهگیری 2 بار است و پس از آن متقاضی تا 5 سال امکان ارائه درخواست مجدد را نخواهد داشت.

تبصره 2 نحوه تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای

دریافت کد رهگیری به معنی تایید احراز شرایط فردی و عمومی متقاضی تاسیس است و هیچ تعهدی برای صدور پروانه تاسیس ایجاد نمی‌کند

شرایط جدید تاسیس آموزشگاه آزاد فنی

ماده 29 شرايط و نحوه تاسيس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

تکالیف متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد:

1. ثبت تقاضای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و بارگذاری مستندات مندرج در ماده 26 و تبصره های آن، در پرتال جامع سازمان بر اساس راهنمای پرتال

2. دریافت کد رهگیری از پرتال طبق ماده 28 و تبصره آن

3. ارائه سند مال يكت و يا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی تاسیس و تحويل تصوير برابر با اصل آن

4. تامین شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات یادگیری با کیفیت، مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب

5. ارائه تائيدیه موقعيت انتظامي ساختمان آموزشگاه از اداره نظارت بر اماكن عمومی ناجا

6. تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب

7. اخذ تائید نهائی رشته ها و حرفه های آموزشی مجاز براساس تامین شرایط محیطی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

8. پیشنهاد نام آموزشگاه بر اساس مفاد فصل «ضوابط تعیین نام آموزشگاه » و تبصره های آن

9. پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس از طریق پرتال 10 .

ابطال تمبر مالياتي موضوع بند 11 ماده 46 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید