تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرایط و مدارک جواز تاسیس واحد تولید نقشه فرش

خانه > اخذ مجوز  > شرایط و مدارک جواز تاسیس واحد تولید نقشه فرش

شرایط و مدارک جواز تاسیس واحد تولید نقشه فرش

شرایط و مدارک جواز تاسیس واحد تولید نقشه فرش

شرایط و مدارک جواز تاسیس واحد تولید نقشه فرش

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرا میگیرد شامل: شرایط و مدارک جواز تاسیس واحد تولید نقشه فرش ، مراحل صدور پروانه بهره برداری واحد تولید طرح و نقشه فرش ،شرایط عمومی متقاضیان مرکز تولید نقشه فرش

شرایط عمومی متقاضیان

1ـ تابعیت جمهوري اسلامی ایران

2 -عدم سوء پیشینه کیفري

3ـ داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (براي آقایان)(شرایط متقاضیان مرکز تولید نقشه فرش)

مدارك لازم براي اخذ جواز تاسیس:

(ارائه اصل مدارك جهت مطابقت الزامی است (شرایط و مدارک جواز تاسیس واحد تولید نقشه فرش))

1ـ تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیات مدیره که در آن صاحبان امضاء مجـاز شـرکت تعیـین شـده باشند. (براي متقاضیان حقوقی)

توجه: لازم است در اساسنامه، نوع فعالیت شرکت، مرتبط با تولید طرح و نقشه فرش ذکر شده باشد.

2ـ ارایه مدارك معتبر و مستند مبنیبر داشتن مهارت و صلاحیتهاي فنی و شغلی در رشته مورد تقاضـا . (بـراي شخصـیتهای حقیقی)

توضیح: داشتن حداقل یکی از مدارك زیر الزامی است

الف ـ تصویر مدرك تحصیلی دانشگاهی کاردانی یا کارشناسی فرش و یا کارشناسی صنایع دستی که پـروژه پایـانی آن مرتبط با طراحی فرش بوده است.

ب ـ تصویر مدرك مهارت طراحی و نقاشی فرش از سازمان فنی و حرفهاي

ج ـ کارت عضویت انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف

د ـ تاییدیه های رسمی مربوط به طراحی و نقاشی فرش که قبلا توسط سازمان صنایع دستی صادر شده است.

هـ ـ داشتن سابقه کاري مرتبط که توسط مراجع ذیل تایید شده است:

– انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف

– اتحادیه هاي صنفی مرتبط با فرش دستباف

– اتحادیه تعاونی هاي شهري و روستایی فرش دستباف

– شرکت سهامی فرش ایران

3ـ یک سري تصویرتمام صفحات شناسنامه(براي شرکتها شناسنامه مدیر عامل شرکت.)

4ـ تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم براي آقایان(براي شرکتها مربوط به مدیر عامل شرکت.)

5 ـ دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید متقاضی (براي خواهران با پوشش کامل اسلامی و براي شرکتها عکـس مـدیر عامـل شرکت.)

شرایط متقاضیان مرکز تولید نقشه فرش

تذکرات مهم شرایط و مدارک جواز تاسیس واحد تولید نقشه فرش :

– هرگونه تغییر در جواز تاسیس که منجر به تغییر میزان تولید گردد بایـد بـا اطـلاع و همـاهنگی سـازمان بازرگـانی صورت گیرد.

– نقل و انتقال و تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم صدور اصلاحیه جواز تاسیس است.

– تغییر محل واحد تولیدی موضوع جواز تاسیس در صورت رعایت مفادشیوه نامه و تائید سازمان بازرگـانی بلامـانع است.

– مدت اعتبار جواز تاسیس یکسال بوده و در صورت تقاضاي دارنده جـواز و موافقـت سـازمان بازرگـانی اسـتان تـا شش ماه دیگر قابل تمدید است.

– مرکز ملی فرش ایران مسئول نظارت بر حسن اجراي این شیوه نامه می باشد.

مراحل صدور جواز تاسیس واحد تولید طرح و نقشه فرش

 1. مراجعه متقاضي به سازمان بازرگاني
 2. درخواست صدور جواز تاسیس
 3. ارایه مدارک موردنیاز
 4. نظر کارشناس سازمان بازرگاني : در صورت تایید کارشناس وارد مرحله پنجم می‌شوید در غیر اینصورت و عدم تایید کارشنلاس باید دوباره درخواست صدور جواز تاسیس داد یغنی مرحله دوم را دوباره انجام داد.
 5. صدور جواز تاسیس توسط سازمان بازرگاني

مراحل صدور پروانه بهره برداری واحد تولید طرح و نقشه فرش

 1. اتمام دوره آزمایشي تولید و اعلام آن به سازمان بازرگاني توسط متقاضي
 2. ارائه مدارک و درخواست صدور پروانه بھره برداری
 3. بازدید از محل و تکمیل فرم بازدید توسط کارشناس سازمان بازرگاني
 4. نظر کارشناس سازمان بازرگاني
 5. ارسال کلیه مدارک متقاضي جھت بررسي نھایي به مرکز ملي :در صورت تکمیل نبودن مدارک باید اعلام نواقص و مشکلات طرح به سازمان بازرگاني و تکمیل مدارک و رفع نواقص انجام شود
 6. صدور پروانه بھره برداري توسط سازمان بازرگاني

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید