تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

شیوه نامه کمیته آموزش مشاغل خانگی

شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی ، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، کمیته مدیریت آموزش هاي مشاغل خانگی ، وظایف کمیته مشاغل خانگی

مقدمه

ارتقاي سرمایه انسانی با تاکید بر بهبود عملکرد، یکی از اولویتهاي مهم در توسعه اجتماعی، اقتصادي و ایجاد اشتغال پایدار در هر کشوري است. در همین راستا و با توجه به نیاز اساسی کشور به کاهش نرخ بیکاري و بهره مندي از ظرفیت هاي فراوان مشاغل خانگی در اشتغالزایی، به استناد مصوبه جلسه مورخ 15/9/95ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی،«کمیته مدیریت آموزش هاي مشاغل خانگی»در سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور جهت تحقق اهداف ذیل تشکیل می شود.

ماده 1 -تعاریف

1 .ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

ستادي که براساس ماده 3 ،قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب مورخ 22/2/1389 ،مجلس شوراي اسلامی، به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی تشکیل شده است.

2 .مشاغل خانگی

براساس ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضاي مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالاي قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد.

3 .کمیته مدیریت آموزش هاي مشاغل خانگی

کمیته اي که در راستاي اجراي سیاست هاي آموزشی ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و به منظور هماهنگی بین اعضاي ستاد، به ویژه متولیان صدور مجوز مشاغل خانگی، با اهداف و وظایف درج شده در این شیوه نامه با مسئولیت سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور تشکیل می گردد.

ماده 2 -اهداف کمیته

1 .مدیریت واحد و ایجاد هم افزایی بین متولیان آموزش مشاغل خانگی و زمینه سازي براي توسعه اشتغال پایدار و مولد

2 .توسعه مهارت آموزي هدفمند مطابق با قانون و دستورالعمل اجراییستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

3 .آموزش، ارتقاء و تکمیل مهارت متقاضیان مشاغل خانگی در چارچوب الگوي توسعه مشاغل خانگی

4 .بروز رسانی مهارت هاي شاغلین مشاغل خانگی در جهت افزایش کیفیت محصولات (خدماتی، تولیدی) مشاغل خانگی

ستاد ساماندهی حمایت مشاغل خانگی

ماده 3 -اعضاي کمیته شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

1 .معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور (رئیس کمیته)

2 .مدیرکل دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور (نائب رئیس کمیته)

3 .نماینده دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

4 .نماینده وزارت جهاد کشاورزي

5 .نماینده وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

6 .نماینده وزرات صنعت، معدن و تجارت

7 .نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري

8 .نماینده معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

9 .نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

10 .نماینده مرکز ملی فرش ایران

11 .نماینده سازمان بهزیستی کشور

12 .نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره)

13 .نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران

14 .نماینده سازمان غذا و دارو

15 .نماینده جهاد دانشگاهی

16 .یک نفر کارشناس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته (دبیر کمیته)

تبصره 1 شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

اعضاي کمیته کتباً توسط دستگاه/ مرکز/ سازمان مربوطه به سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور معرفی می شوند.

تبصره 2

از سایر دستگاه هاي اجرایی ذیربط حسب ارتباط موضوع براي شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آمد

ماده 4 – وظایف کمیته شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

1 .تلاش جهت یکپارچه سازي در عرضه آموزش هاي مهارتی به متقاضیان مشاغل خانگی و بهره گیري از ظرفیت هاي قانونی و مالی دستگاه هاي اجرایی ذیربط

2 .تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت برنامه ریزي آموزشی مشاغل خانگی

3 .بررسی روش هاي نوین آموزشی (حضوري، نیمه حضوري و مجازي)در توسعه مشاغل خانگی

4 .تعیین راهبردهاي آموزشی متناسب با نیاز جامعه هدف

5 .احصاء نیازهاي آموزشی منطبق بر بازار کسب و کار مشاغل خانگی و اولویت بندي ارائه خدمات آموزشی

6 .نظارت بر نحوه عملکرد واحدهاي استانی متولی امر آموزش مشاغل خانگی

7 .بررسی و عارضه یابی میزان تقاضا براي رشته هاي مختلف مشاغل خانگی و برنامه ریزي براي مدیریت این تقاضاها

8 .پیش بینی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز براي اجراي برنامه هاي آموزش مشاغل خانگی به ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به منظور ارجاع به مراجع ذیربط

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید