تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شیوه نظارت بر مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > شیوه نظارت بر مشاغل خانگی

شیوه نظارت بر مشاغل خانگی

شیوه نظارت بر مشاغل خانگی

شیوه نظارت بر مشاغل خانگی و ضوابط صدور مجوز کسب و کار خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: شیوه نظارت بر مشاغل خانگی و ضوابط صدور مجوز کسب و کار خانگی ، شرایط لازم براي متقاضیان اخذ مجوز کسب و کار خانگی ، مدارك موردنیاز براي صدور مجوز کسب و کار خانگی ، مراحل صدور مجوز مشاغل خانگی ، نظارت قبل از پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی ، نظارت حین پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی ، نظارت پس از پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی

الف – نظارت قبل از پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی :

  • بررسی و اطمینان از داشتن مهارت ، تجربه لازم ، اهلیت فردتوسط دستگاه اجرایی
  •  بررسی دقیق طرح پیشنهادي توسط دستگاه اجرایی
  •  نظارت برتنظیم قرارداد میا ن پشتیبان و شاغلین تحت پوشش

ب – نظارت حین پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی :

  •  بررسی توجیه فنی – اقتصادي طرح توسط بانک

ج- نظارت پس از پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی :

  •  نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات توسط بانک
  • نظارت دستگاه اجرایی بر جذب افراد تحت پوشش در طرح ها از سوي پشتیبان
  •  نظارت هاي ادواري بر طرح ها توسط دستگاه اجرایی ( دریافت گزارش از پشتیبان در فواصل زمانی معین )
  •  بازدید از منازل مسکونی محل اجراي طرح ، توسط پشتیبان و دستگاه اجرایی به صورت موردي و حداکثر 3 بار در طول دوره تولید و متناسب با نوع محصول موارد فوق نافی وظایف ذاتی و نظارتی دستگاه هاي اجرایی ذیربط نمی باشد.
ضوابط مجوز کسب و کار خانگی

ضوابط صدور مجوز کسب و کار خانگی

الف- شرایط لازم براي متقاضیان اخذ مجوز کسب و کار خانگی

1 -شرایط عمومی :

– تابعیت جمهوري اسلامی ایران

– حداقل سن بیست سال براي اشخاص پشتیبان

– نداشتن سابقه کیفري موثر به تأیید مراجع ذیصلاح (براي اشخاص پشتیبان )

– داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازي براي متقاضیان مرد

– اقامت درمحل اجراي طرح ( براي افرادمستقل )

2 -شرایط اختصاصی (شیوه نظارت بر مشاغل خانگی ) :

– حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبط براي اشخاص پشتیبان

– ارائه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر (داراي تاریخ اعتبار)

– ارائه گواهی سلامت براي متقاضیان رشته هاي مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی

– تأمین سهم آورده متقاضی حداقل به میزان 20 %سرمایه موردنیاز ایجاد رشته شغلی (براي اشخاص پشتیبان)

– داشتن ایده براي شروع فعالیت

– داشتن توانایی مدیریت براي اداره کسب و کار

ب – مدارك موردنیاز براي صدور مجوز کسب و کار خانگی

– تصویر شناسنامه و کارت ملی

– تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت براي متقاضیان مرد

– گواهی عدم سوء پیشینه براي پشتیبان

– تصویر گواهی آخرین مدرك تحصیلی

– اصل و تصویر کارت مهارت مرتبط با رشته شغلی مورد تقاضا

ج – مراحل صدور مجوز مشاغل خانگی

1 -داشتن شرایط عمومی و اختصاصی

2 -ارائه درخواست توسط متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط

3 -تکمیل فرم هاي مربوط و ارائه طرح توجیهی توسط متقاضی

4 -ارائه مستندات مربوط به سهم آورده متقاضی (براي اشخاص پشتیبان )

5 -بررسی درخواست و طرح متقاضی توسط دستگاه اجرایی ظرف حداکثر یک هفته

6 -تأئید طرح از سوي دستگاه اجرایی و صدور مجوز توسط اداره کل کار و امور اجتماعی ظرف 48 ساعت

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید