تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور سند مالکیت

خانه > اخذ مجوز  > صدور سند مالکیت

صدور سند مالکیت

صدور سند مالکیت

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، تمدید و ابطال  صدور سند مالکیت روستایی (شرایط صدور سند ، مدارک مورد نیاز ثبت سند ، هزینه صدور سند مالکیت ، آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ، قانون جامع حد نگار ، قانون افزار و فروش املاک مشاع ، نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ، نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که سند آنها در زلزله سیل و آتش از بین رفته ، آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ، قانون تملک آپارتمانها ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز سند مالکیت


مشخصات مجوز صدور سند مالکیت

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اسناد و املاك6651310 /12 / 2621

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک12831317 /08 / 17113

قانون جامع حد نگار12761393 /12 / 231 الی 20

قانون افراز و فروش املاک مشاع15791357 /08 / 221

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع15801358 / 02/ 201

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند15811370 /02 / 171

آئین نامه اجرای قانون صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند15821370 /07 / 171

آیین نامه دفاتر اسناد رسمی15831317 /01 / 0116 الی 46

قانون تملک آپارتمانها15841343 /12 / 161

آیین نامه استملاک اتباع خارجه15861328 /01 / 011 الی 5

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ تصویب‌ نامه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ استملاک‌ اتباع‌ بیگانه‌ در ایران‌15871344 /05 / 051 الی 4

فرآیند صدور مجوز سند مالکیت
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صدور سند


عنوان مدرککد مدرک
مدارک هویتی متقاضیان1001171
مدارک اثبات مالکیت1002033
فایلی وجود ندارد


نحوه صدور اسناد مالکیت املاک

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
ماده 101 شهرداری10028شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری10http:// www. tehran .ir
عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آ« و ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع10241وزارت جهاد کشاورزی – سازمان های تابعه وزارت جهاد20www .maj .ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون شهرداریها و اصلاحات بعدي آن(_)3881328 /05 / 04101

قانون ثبت اسناد و املاك6651310 /12 / 2616-19

قانون ثبت اسناد و املاك6651310 /12 / 2625

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند12661390 / 09/ 20تبصره 2 ماده 2

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز سند مالکیت


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور سند و برگ سند500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
پيوست شماره ۴ (بخش دوم) : اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي) قانون بودجه سال 139810621397/12/28پیوست شماره 4

نمونه مجوز صادر شده صدور سند مالکیت

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز صدور سندعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه بخش نامه های ثبتی6581397 /11 / 17بند 330

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک12831317 /08 / 17117

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک12831317 /08 / 17120

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک12831317 /08 / 17149

هزینه تمدید مجوز صدور سند مالکیت


عنوان هزینهمبلغ
هزینه سند تک برگی500000 ریال
بهای اوراق5000 ریال
هزینه حق الثبت سند المثنی250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
پيوست شماره ۴ (بخش دوم) : اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي) قانون بودجه سال 139810621397/12/28پیوست شماره 4

مدت اعتبار مجوز

 ماه


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز صدور سند مالکیت

 روزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز صدور سندعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اسناد و املاك6651310 /12 / 2625

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض12701333 /10 / 052

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اسناد و املاك6651310 /12 / 2625-26

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک12831317 /08 / 17120-122-123

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک12831317 /08 / 17تبصره 3 ذیل ماده 104

قانون فروش املاک مشاع

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز قانون فروش املاک مشاع

 ماه


هزینه اصلاح مجوز صدور سند مالکیتهزینه اصلاح مجوز صدور سند مالکیتشرایط قابلیت ابطال مجوز صدور سند


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اسناد و املاك6651310 /12 / 2625

 شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید