تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

خانه > اخذ مجوز  > صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای اصلاح و تمدید ، صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی ( هزینه اخذ مجوز درمانگاه پزشکی هسته ای و پرتو درمانی ، شرایط دریافت پروانه کلینیک پزشکی هسته ای و پرتو درمانی ، مدارک لازم گرفتن مجوز مرکز پزشکی هسته ای و پرتو درمانی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

مجوز کار با اشعه  ، مجوز بخش هسته ای در بیمارستان

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت در برابر اشعه5731368/01/203

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی


مدارک لازم گرفتن مجوز مرکز پزشکی هسته ای و پرتو درمانیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387 /05 / 11بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387 /05 / 01بند 5

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387/05/11بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387/05/01بند 5

اخذ مجوز درمانگاه پزشکی هسته ای

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز14731384/07/23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387 /05 / 11بند 5-4

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387 /05 / 01بند 7

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی12000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه7911396/12/20جدول شماره16-ردیف 43

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط دریافت پروانه کلینیک پزشکی هسته ای و پرتو درمانی


مدارک لازم گرفتن مجوز مرکز پزشکی هسته ای و پرتو درمانی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387 /05 / 11بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387 /05 / 01بند 5

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز14731384/07/23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی12000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه7911396/12/20جدول شماره16-ردیف 43

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

شرایط دریافت پروانه کلینیک پزشکی هسته ای و پرتو درمانی


مدارک لازم گرفتن مجوز مرکز پزشکی هسته ای و پرتو درمانی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387 /05 / 11بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387 /05 / 01بند 5

ضوابط خاص اصلاح مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز14731384 /07 / 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی


عنوان هزینه اخذ مجوز درمانگاه پزشکی هسته ای و پرتو درمانیمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی1000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه7911396 /12 / 20جدول شماره16-ردیف 43

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مراکز پزشکی هسته‌ ای و پرتو درمانی

شرایط دریافت پروانه کلینیک پزشکی هسته ای و پرتو درمانیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید