تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز

خانه > اخذ مجوز  > صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز

صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز

صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز

صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز

در این مطلب شرایط مدارک و هزنه مورد نیاز برای اصلاح ، تمدید و صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز (هزینه صدور مجوط واردات دستگاه پرتوساز ، شرایط دریافت پروانه ورود منابع پرتوی ، مدارک اخذ مجوز ترخص دستگاه پرتوساز ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت در برابر اشعه5731368 /01 / 203

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز 

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)1831393 /11 / 12بند 6 و 7

مدارک اخذ مجوز ترخص دستگاه پرتوساز

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)1831393 /11 / 12بند 6 و 7

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز14731384 /07 / 23جدول استاندارد صفحه7

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه7911396 /12 / 20جدول شماره 16 ردیف43

نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و دستگاه‌ پرتوساز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید