تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی

خانه > اخذ مجوز  > صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی

صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی

صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی

مرجع صدور مجوز


مشخصات صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصل 44 قانون اساسی2021397 /09 / 12ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست3161371 /08 / 24ماده(8)

قانون شکار و صید3171375 /09 / 25ماده(8) بند (الف)

قانون شکار و صید3171375 /09 / 25ماده (10) بند (ج)

جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور و فعالیت ها به بخش غیر دولتی در سازمان حفاظت محیط زیست3691373 /01 / 28همه موارد

مصوبه شماره 5055/دش مورخ 1373/1/28 مورخ شواریعالی اداریبند الف ماده یک1373 / 01 /28بند الف ماده یک

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز تاکسیدرمی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
گزارش کارشناس100557
گواهی قبولی در آزمون صلاحیت فنی تاکسیدرمی زیر نظر دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی440-001
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت پروانه تاکسیدرمی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز کارگاه تاکسیدرمی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست3161371 /08 / 24ماده(8)

قانون شکار و صید3171375 /09 / 25ماده(8) بند (الف)

قانون شکار و صید3171375 /09 / 25ماده (10) بند (ج)

جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور و فعالیت ها به بخش غیر دولتی در سازمان حفاظت محیط زیست3691373 /01 / 28ماده 1

دستورالعمل مجوز احداث كارگاه تاكسيدرمي3701392 / 08 /22بند (الف) الی(ک)

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز کارگاه تاکسیدرمی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کارگاه تاکسیدرمی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل مجوز احداث كارگاه تاكسيدرمي3701392 /08 / 22بند م رديف 1

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبرچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید