تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور پروانه بهداشتی انبارهای فرآورده های غذایی و آشامیدنی

خانه > اخذ مجوز  > صدور پروانه بهداشتی انبارهای فرآورده های غذایی و آشامیدنی

صدور پروانه بهداشتی انبارهای فرآورده های غذایی و آشامیدنی

پروانه بهداشتی انبار فرآورده غذایی

صدور پروانه بهداشتی انبارهای فرآورده های غذایی و آشامیدنی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه م ورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی انبارهای فرآورده های غذایی و آشامیدنی ( هزینه دریافت مجوز بهداشت انبار ، مدارک صدور پروانه بهداشت سوله نگهداری مواد غذایی ، شرایط اخذ مجوز انبار مواد آشامیدنی ) را کاملا شرح میدهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهداشتی انبار فرآورده غذایی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 13534411353 / 12 /18ماده 7

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فیش واریزی243120
تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح300019
مدارک قانونی تعیین وضعیت مالکیت ملک یا اجاره نامه معتبر حداقل 4 سال اعتبار اجاره نامه از زمان درخواس100021
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی3000211399 / 03 /26بند 4-1

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی3000211399 / 03 /261-4

هزینه دریافت مجوز بهداشت انبار

ضوابط خاص صدور پروانه بهداشتی انبار فرآورده غذایی


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
فلوچارت فرآیند صدور/ تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی15961393 / 09 /24بند آخر

مدت اعتبار پروانه بهداشتی انبار فرآورده غذایی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی3000211399 / 03 /263-4

هزینه صدور و دریافت مجوز بهداشت انبار


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد اولیه، بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی1880000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)14561391 / 01 /30بند ت

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهداشتی انبار فرآورده غذایی


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فیش بانکی1002048
تائید رعایت اصول GSP در ارزیابی های ادواری توسط معاونت غذا و دارو300026
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی3000211399 / 03 /264-4

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی3000211399 / 03 /264-4

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
فلوچارت فرآیند صدور/ تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی15961393 / 09 /24بند آخر

مدت اعتبار پروانه بهداشتی انبار فرآورده غذایی

 ماه


هزینه تمدید مجوز دریافت بهداشت انبار


عنوان هزینهمبلغ
تمدید و اصلاح پروانه تاسیس کارگاه، مراکز نگهداری مواد خوراکی، آشامیدنی940000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)14561391 / 01/ 30بند ت

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزشرایط اخذ مجوز انبار مواد آشامیدنی

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح پروانه بهداشتی انبار فرآورده غذایی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال پروانه بهداشتی انبار فرآورده غذایی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید