تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > صدور پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

صدور پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

پروانه کلینیک تکمیلی کشاورزی

صدور پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای اصلاح و تمدید ، صدور پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (هزینه اخذ مجوز کلینیک کشاورزی ، شرایط دریافت پروانه صنایع تکمیلی کشاورزی ، مدارک صدور مجوز کلینیک صنایع تبدیلی کشاورزی) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات صدور پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستوالعمل نظام صدور مجوز و پروانه های کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی14041392 / 11 /021

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی


عنوان مدرککد مدرک
جواز تاسیس100262
ارائه درخواست کتبی11205
بازدید کارشناسی از محل1001449
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستوالعمل نظام صدور مجوز و پروانه های کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی14041392 / 11 /021

هزینه اخذ مجوز کلینیک کشاورزی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستوالعمل نظام صدور مجوز و پروانه های کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی14041392 / 11 /029

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستوالعمل نظام صدور مجوز و پروانه های کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی14041392 / 11 /02ماده 5

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستوالعمل نظام صدور مجوز و پروانه های کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی14041392 / 11 /0213

هزینه صدور پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستوالعمل نظام صدور مجوز و پروانه های کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی14041392 / 11 /0218

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستوالعمل نظام صدور مجوز و پروانه های کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی14041392 / 11 /0215

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی


عنوان مدرککد مدرک
حکم قطعی مراجع قضایی100578
ارائه درخواست کتبی11205
گزارش رسمی و مستند کارشناسان ذیصلاح مبنی بر عدم رعایت دستورالعملها، استانداردها و سایر ضوابط فنی یا10111373710
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستوالعمل نظام صدور مجوز و پروانه های کلینیک های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی14041392 / 11 /0215

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید