تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور گواهی صادرات FSC,CPP و GMP (فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

خانه > اخذ مجوز  > صدور گواهی صادرات FSC,CPP و GMP (فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

صدور گواهی صادرات FSC,CPP و GMP (فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

صدور گواهی صادرات FSC,CPP و GMP (فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مدت زمان صدور مجوز

 روزمبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره1 ماده 3

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد
شرایط دریافت پروانه صادرات فرآورده سنتی و مکمل

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تایید مسئول فنی100608
مستندات ثبت شرکت11422
پروانه ساخت محصولات17006
نامه درخواست متقاضي1000931
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367 / 03/ 12ماده 1

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367 /03 / 12بند 17 ماده 1

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367 /03 / 12بند 17 ماده 1

ضوابط خاص صدور


مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید